Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

01/06/2023

PDEX Last Layman Report No.4 May 2023

25/05/2023

Συστάσεις Πολιτικής Άμυνας προς το κοινό για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από έντονες βροχοπτώσεις

02/05/2023

PDEX Layman Report 3 March - FINAL

28/04/2023

Συστάσεις Πολιτικής Άμυνας προς το κοινό για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από έντονες βροχοπτώσεις