Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 11/05/2022 - Πρόσκληση σε Εργαστήρι Πολιτικής Άμυνας που διοργανώνεται στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, έργου «Heureka»
  • - 07/04/2022 - Ανακοίνωση/Γνωστοποίηση εκπόνησης σχεδίου SEVESO
  • - 07/04/2022 - Εφημερίδα Πολιτικής Άμυνας (Ιανουάριος - Μάρτιος 2022)
  • - 09/03/2022 - Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία
  • - 06/12/2021 - 2η συνάντηση Κοινότητας Εμπειρογνωμόνων Κύπρου: Χρήση νέων τεχνολογιών για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών μόλυνσης νερού
  • - 09/11/2021 - Ανακοίνωση/Γνωστοποίηση εκπόνησης σχεδίου SEVESO
  • - 27/09/2021 - Εφημερίδα Πολιτικής Άμυνας (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2021)
  • - 01/07/2021 - Εφημερίδα Πολιτικής Άμυνας (Απρίλιος - Ιούνιος 2021)
  • - 24/06/2021 - Πρώτη συνάντηση της Κυπριακής «Κοινότητας Πρακτικής» για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών μόλυνσης νερού
  • - 04/05/2021 - Προκήρυξη Θέσεων ΕΟΧ