Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

30/03/2015

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ενημερώνει τους προτιθέμενους εργοδότες οικιακών εργαζομένων ότι, από 02/06/2015, θα απαιτείται όπως, το συμβόλαιο απασχόλησης που κατατίθεται για την έκδοση άδειας εισόδου οικιακού εργαζομένου, είναι υπογραμμένο τόσο από τον Υπήκοο Τρίτης Χώρας, όσο και από τον εργοδότη, για σκοπούς γνωστοποίησης των όρων απασχόλησης του στον υπήκοο τρίτης χώρας.ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter