Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα πολιτική για την κάθε κατηγορία, τα έντυπα αιτήσεων και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, τα εφαρμοστέα τέλη, κλπ.- Απασχόληση σε Νεοφυείς Καινοτόμες Επιχειρήσεις - Startup Permit
- Οικιακοί Εργαζόμενοι
- Γενική Απασχόληση
- Εργαζόμενοι σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων
- Επισκέπτες
- Φοιτητές
- Ερευνητές
- Εθελοντές
- Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες - Συμπληρωματική Προστασία - Αιτητές Ασύλου
- Άμισθα Εκπαιδευόμενοι
- Μαθητές
- Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που είναι Μέλη Οικογένειας Κύπριου Πολίτη
- Ενδοεταιρική Μετάθεση
- Εποχιακή Εργασία

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter