Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση MEU1 και MEU3 σε Βρετανούς πολίτης και μέλη των οικογενειών τους

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση MEU1 και MEU3 σε Βρετανούς πολίτης και μέλη των οικογενειών τους

20/11/2020

Λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις πολιτών ανά επαρχία, οι οποίες τίθενται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξαιτίας της Πανδημίας COVID-19, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης καλεί τους Βρετανούς πολίτες και τα μέλη των Οικογενειών τους, ενόψει και του σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, όπως προβούν έγκαιρα στην υποβολή των αιτήσεων τους (ΜΕU1, MEU3) υπολογίζοντας ότι χρειάζεται εύλογος χρόνος εξέτασης μερικών εβδομάδων, των αιτήσεων αυτών.

Σημειώνεται ότι η τελική ημερομηνία έκδοσης των υποβληθεισών αιτήσεων θα είναι η 31/12/20 ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου.CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES