Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Ενημέρωση σχετικά με την άφιξη υπηκόων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β

Ανακοινώσεις


Ενημέρωση σχετικά με την άφιξη υπηκόων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β

12/10/2020

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ενημερώνει το κοινό ότι, θα παραχωρείται άδεια εισόδου στη Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων που απασχολούνται ως εργάτες γεωργίας/κτηνοτροφίας ή ως οικιακοί βοηθοί, από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας.

2. Μετά την εξασφάλιση της άδειας εισόδου ή της σχετικής βεβαίωσης (στην περίπτωση που η άδεια εισόδου έχει λήξει και δεν κατέστη δυνατή η άφιξη του αλλοδαπού στη Δημοκρατία λόγω των περιοριστικών μέτρων), οι εργοδότες θα πρέπει να προκαταβάλουν:
(i) το ποσό των €800,00 για τις περιπτώσεις των οικιακών εργαζομένων, ή
(ii) το ποσό των €500,00 για τις περιπτώσεις των εργαζομένων στο τομέα γεωργίας / κτηνοτροφίας.

Τα πιο πάνω ποσά αφορούν στην κάλυψη μέρους του κόστους περιορισμού των αλλοδαπών σε τουριστικά καταλύματα για συνολική περίοδο 14 ημερών από την ημερομηνία άφιξης τους, καθώς και του κόστους πραγματοποίησης δυο εργαστηριακών ελέγχων για την πανδημία του κορωνοϊού (ένα τεστ με την άφιξη τους και επαναληπτικό τεστ 12 ημέρες μετά την άφιξης τους).

3. Τα πιο πάνω ποσά, θα μπορούν να πληρώνονται στα ταμεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία.

4. Ο εργοδότης θα μπορεί να παραλάβει τη άδεια εισόδου ή τη σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης νοουμένου ότι θα προσκομίσει την πρωτότυπη απόδειξη για καταβολή του τέλους για το κόστος του περιορισμού και των τεστ.

5. Ακολούθως, οι εργοδότες θα υποβάλουν αίτημα για παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία (special permit) μέσω της πλατφόρμας www.cyprusflightpass.gov.cy αναρτώντας την άδεια εισόδου ή τη σχετική βεβαίωση που τους έχει παραχωρηθεί από το ΤΑΠΜ καθώς επίσης και το παραστατικό της πληρωμής του ανάλογου ποσού.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 12 Οκτωβρίου 2020CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES