Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Ανακοινώσεις• 16/04/2021 Ανακοίνωση για παράταση των διευκολύνσεων που παρέχονταν σε υπηκόους τρίτων χωρών για είσοδο στη Δημοκρατία λόγω των περιορισμών στις πτήσεις ως αποτέλεσμα των μέτρων για καταπολέμηση του COVID-19
• 24/03/2021 Κριτήρια που αφορούν στην ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο - 3η Αναθεώρηση Κριτηρίων 24 Μαρτίου 2021
• 22/03/2021 Ανακοίνωση για τερματισμό των διευκολύνσεων που παρέχονταν σε υπηκόους τρίτων χωρών για είσοδο στη Δημοκρατία λόγω των περιορισμών στις πτήσεις ως αποτέλεσμα των μέτρων για καταπολέμηση του COVID-19
• 16/03/2021 Εξυπηρέτηση κοινού μέχρι τις 15.3.2021 και τηλέφωνα επικοινωνίας
• 04/03/2021 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟÏΟΥ
• 16/02/2021 Έναρξη εξυπηρέτησης κοινού στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
• 16/02/2021 Ανακοίνωση σχετικά με τα πρόσωπα που βρίσκονται στην Κύπρο με άδειες εισόδου και άδειες διαμονής, η ισχύς των οποίων έληξε από την 01/11/2020 και μετά
• 15/02/2021 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
• 15/02/2021 Μεταστέγαση Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
• 05/02/2021 Μεταστέγαση Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
• 29/01/2021 Εξυπηρέτηση κοινού βάσει Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας
• 12/01/2021 Εξυπηρέτηση κοινού βάσει Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας (Αρ.2) του 2021
• 04/01/2021 Εξυπηρέτηση κοινού βάσει Διατάγματος Αρ. 60 του Υπουργείου Υγείας
• 20/11/2020 Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση MEU1 και MEU3 σε Βρετανούς πολίτης και μέλη των οικογενειών τους
• 14/09/2020 Έναρξη έκδοσης νέας εκδοχής αδειών διαμονής ενιαίου τύπου
• 29/05/2019 Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών δικαιούχων ΓεΣΥ


Αρχείο


CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES