Κυπριακή Δημοκρατία


Εγκεκριμένα/Ενταγμένα Έργα ΠΠ 2014-2020
Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου - Φάση Β

Το προτεινόμενο Έργο αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πρωτεύουσας, με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας του χώρου ως πλατείας αλλά και ως πόλου/σημείου αναφοράς για τους πολίτες της πόλης αλλά και για τους επισκέπτες. Επιπλέον στοχεύει στην οργανική και αισθητική σύνδεση του χώρου με το Ενετικό Τείχος και την Παλιά Πόλη σε σχέση με τη νέα πόλη που εκτείνεται εκτός των τειχών - η πλατεία θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο ιστορικό κέντρο και το σύγχρονο αστικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Το Έργο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου-πλατείας καθώς και τη διαμόρφωση δημόσιων υπαίθριων χώρων στο επίπεδο της Τάφρου, κάτω από την πλατεία, με στόχο ο χώρος της τάφρου να αναβαθμιστεί και να ενταχθεί λειτουργικά στον πολεοδομικό ιστό της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο του Έργου, υπογειοποιούνται οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, προτείνονται μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης, καθώς και άλλες επεμβάσεις οι οποίες ενισχύουν την ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2020 με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό περίπου €31 εκ.