Κυπριακή Δημοκρατία


Χαιρετισμός
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η δημιουργία της οποίας έχει ως στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αξιοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Μονάδα μας ασχολείται, στο παρόν στάδιο, με τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων (2014-2020), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ 2014-2020), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ 2014-2020), καθώς και με άλλα ανταγωνιστικά διασυνοριακά διαπεριφερειακά προγράμματα.

Πρωταρχικός στόχος της Μονάδας μας είναι η μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα των κονδυλίων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ιδιαίτερα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014- 2020) επιδιώκουμε την υπέρβαση των στόχων μας συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου, αλλά και στη βελτίωση της κοινωνίας μέσω των έργων που υλοποιούνται.

Ευελπιστούμε ότι η ιστοσελίδα μας θα αποτελέσει μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας μαζί σας και ότι θα συνεισφέρει μέσω των δικών σας εισηγήσεων και προτάσεων στη διαμόρφωση και ενίσχυση του έργου μας.

Κωνσταντίνος Κυπριανού
Επικεφαλής Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
Υπουργείου Εσωτερικών