Κυπριακή Δημοκρατία


Προσωπικό


ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
1
Κωνσταντίνος Κυπριανού
Επικεφαλής
Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
22-409999
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
2
Χριστιάνα Σύζηνου
Διοικητικός Λειτουργός Α΄
22-409920
3
Μάριος Λύωνας
Λογιστής
22-409902
4
Δημήτρης Χρίστου
Πολιτικός Μηχανικός
22-409912
5
Κυριακή Δανέζη Πελεκάνου
Πολιτικός Μηχανικός
22-409914
6
Ελένη Παστελλή
Διοικητικός Λειτουργός
22-409922
7
Ηλιάνα Ηλία
Διοικητικός Λειτουργός
22-409919
8
Άνδρη Ζώτου
Τεχνικός Μηχανικός
22-409930
9
Ιωάννης Ιωάννου
Τεχνικός Μηχανικός
22-409945
10
Ειρήνη Σκουρουπάθη
Τεχνικός Μηχανικός
22-409925
11
Αναστασία Χριστοδούλου
Β. Λογιστικός Λειτουργός
22-409937
12
Έφη Παπαδοπούλου
Β. Γραμματειακός Λειτουργός
22-409926
ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
13
Μαρίνα Θεοχάρους
Λογίστρια
22-409911
14
Δημήτρης Κουτσογιάννης
Λογιστής
22-409921
15
Στέλλα Χριστοδουλίδου
Διοικητικός Λειτουργός Α΄
22-409935
16
Μαρία Αναστασίου
Γραμματειακός Λειτουργός
22-409939
17
Ντόρις Κωνσταντίνου
Διοικητικός Λειτουργός
22-409904
18
Μαρία Μοδέστου
Διοικητικός Λειτουργός
22-409905
19
Έλενα Σαββίδου
Διοικητικός Λειτουργός
22-409943
20
Χριστίνα Χ¨Οικονόμου
Διοικητικός Λειτουργός
22-409944
21
Άννα Πισσαρίδου
Διοικητικός Λειτουργός
22-409906
22
Άντια Σάββα
Διοικητικός Λειτουργός
22-409923
23
Σοφία Θεοδοσίου
Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων
22-409916
24
Παναγιώτα Μπελεγράτη
Υπεύθυνος Έργου
22-409934
25
Μαρίνα Καυκαλιά
Υπεύθυνος Έργου
22-409932
26
Μαρία Λούη
Υπεύθυνος Έργου
22-409903
27
Ανδρέας Παρασκευά
Β. Λογιστικός Λειτουργός
22-409907
28
Άντρη Παπουή
Β. Λογιστικός Λειτουργός
22-409924
29
Μαρία Χρίστου
Β. Λογιστικός Λειτουργός
22-409928
30
Αναμένεται νέο προσωπικό
Β. Λογιστικός Λειτουργός
31
Όλγα Ιακώβου
Β. Λογιστικός Λειτουργός
22-409915
32
Στέφανη Τσαγγαρίδου
Β. Λογιστικός Λειτουργός
22-409917
33
Κωνσταντίνα Βορκά
Β. Λογιστικός Λειτουργός
22-409908
34
Παναγιώτα Ιγνατίου
Β. Λογιστικός Λειτουργός
22-409909
35
Χριστίνα Σαρρή
Β. Λογιστικός Λειτουργός
22-409918
36
Σταυριανή Παναγιώτου
Β. Λογιστικός Λειτουργός
37
Ηλιάνα Φωτιάδου
Β. Λογιστικός Λειτουργός
38
Μαργαρίτα Χριστοδούλου
Β. Γραμματειακός Λειτουργός
22-409999
39
Μαρίνα Κυπριανού
Β. Γραμματειακός Λειτουργός
22-409938