Κυπριακή Δημοκρατία


Εθνικό Πρόγραμμα


Το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) χωρίζεται σε δύο μέρη:

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - σύνορα και θεωρήσεις (με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 515/2014)

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - αστυνομική συνεργασία (με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 513/2014)

Τα έργα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - σύνορα και θεωρήσεις κυρίως στοχεύουν στη στήριξη της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις, τη διευκόλυνση της διακίνησης και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ταυτόχρονα με της διασφάλιση της ασφάλειας στο χώρο Σένγκεν και υψηλού επιπέδου ελέγχου και προστασίας των εξωτερικών συνόρων μαζί με τη διευκόλυνση ομαλότερης διέλευσης των συνόρων.
Σχετικά Αρχεία:

C_2015_5332_F1_COMMISSION_DECISION_EL_V2_P1_820309.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 260,44Kb)
ISF αναθεώρηση με top ups 250817.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 231,43Kb)