Κυπριακή Δημοκρατία


Εθνικό Πρόγραμμα


Το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) χωρίζεται σε δύο μέρη:

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Σύνορα και Θεωρήσεις (με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 515/2014)

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική Συνεργασία (με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 513/2014)


Τα έργα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική Συνεργασία κυρίως στοχεύουν στην ενίσχυση του συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής νόμου, την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη βελτίωση της τεχνολογικής επάρκειας και ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής επάρκειας της Κύπρου για την προστασία των κριτικών υποδομών καθώς και της εξασφάλισης έγκαιρης ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσεων.Σχετικά Αρχεία:

C_2015_5332_F1_COMMISSION_DECISION_EL_V2_P1_820309.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 260,44Kb)
ISF αναθεώρηση με top ups 250817.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 231,43Kb)