Κυπριακή Δημοκρατία


Κατάλογος έργων / Τελικών ΔικαιούχωνMονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Σύνορα και Θεωρήσεις
Κατάλογος Τελικών Δικαιούχων


Έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης
Τίτλος έργου
Τελικός Δικαιούχος
Προϋπολογισμός Έργου
Κοινοτική Συνεισφορά 90%
Εθνική Συνεισφορά 10%
Ημερ. έναρξης Έργου
Ημερομ. λήξης
Έργου
Υπογραφή Συμφωνίας
Επιδότησης
Αγορά νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού και αγορά αδειών χρήσης για το SIS RECAST
Αστυνομία Κύπρου
€1.227.000,00
€1.227.000,00
-
01.01.2020
31.12.2021
24.06.2020
Αγορά Ημιφουσκωτών Σκαφών Διάσωσης για τις Ανάγκες του ΚΣΕΔ
Υπουργείο Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων/Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ)
€975.000,00
€877.500,00
€97.500,00
03.02.2020
31.12.2021
15.5.2020
Εκπαιδεύσεις Αστυνομίας για το κεκτημένο της Ε. Ε. (Union Acquis)
Αστυνομία Κύπρου
€220.803,06
€198.722,75
€22.080,31
01.01.2018
30.06.2022
15.11.2019
Εγκατάσταση περιπτέρων διαβατηριακού ελέγχου (Border Xpress Kiosks) στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ)
€1.641.934,00
€1.477.740,60
€164.193,40
14.03.2018
30.06.2022
12.08.2019
Αγορά 3 σκαφών κατηγορίας Β’, για τις ανάγκες της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας
Αστυνομία Κύπρου
€9.780.870,00
€8.802.783,00
€978.087,00
30.06.2019
31.05.2022
02.08.2019
Επέκταση του Συστήματος Παράκτιας Παρατήρησης
Υπουργείο Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων/Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ)
€1.260.200,00
€ 1.134.180,00
€126.020,00
22.07.2019
21.07.2021
25.07.2019
Μετεγκατάσταση ΚΣΕΔ
Υπουργείο Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων/Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ)
€1.514.236
(ποσοστό χρηματοδότησης από ΕΕ 70% - €1.085.836)
€977.252,40
€108.583,60
22.07.2019
21.09.2020
25.07.2019
Αναβάθμιση του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας (ΧΠΦ) Ατόμων που Χρήζουν Διεθνούς Προστασίας (ΑΧΔΠ) Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά
Πολιτική Άμυνα και Τμήμα Δημοσίων Έργων
€1.480.500,00
€1.332.450,00
€148.050,00
12.07.2019
31.12.2022
22.07.2019
Ενίσχυση των Προξενικών Τμημάτων των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας για έκδοση μικρής διαρκείας θεωρήσεων εισόδου (short-stay) (3)
Υπουργείο Εξωτερικών
€824.970,00
€742.473,00
€82.497,00
01.03.2019
31.12.2020
28.06.2019
Αγορά εξοπλισμού και αναβάθμιση συστημάτων για ανάπτυξη του συστήματος SIS-II
Αστυνομία Κύπρου
€805.710,00
€725.139,00
€80.571,00
30.06.2019
31.12.2021
18.06.2019
Δημιουργία Χώρου Ολιγόωρης Παραμονής Πλησίον Συντονιστικού Κέντρου Ζήνων
Υπουργείο Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων/Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ)
€475.309,79
(ποσοστό χρηματοδότησης από ΕΕ 60% - €293.711,79)
€264.340,61
€29.371,18
15.01.2018
15.04.2020
04.10.2018
Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Advanced Passenger Information (API)
Αστυνομία Κύπρου
€312.825,61
€281.543,05
€31.282,56
01.01.2018
31.12.2021
21.09.2018
Υποστήριξη της λειτουργίας του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας (ΧΠΦ) Ατόμων που Χρήζουν Διεθνούς Προστασίας (ΑΧΔΠ), Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά
Πολιτική Άμυνα
€817.656,55
€817.656,55
0
01.01.2018
31.12.2020
12.09.2018
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού του Συστήματος Πληροφοριών για τις θεωρήσεις
Υπουργείο Εξωτερικών
€1.379.012,75
€1.379.012,75
Δ/Ε
01.01.2017
31.01.2022
13.07.2018
Εργοδότηση φρουρών ασφαλείας για τα Προξενικά τμήματα των Διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εξωτερικών
€312.688,95
€281.420,05
€31.268,90
01.07.2015
31.12.2020
12.07.2018
Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαπίστωση της γνησιότητας εγγράφων ή και εντοπισμό πλαστών εγγράφων κατά την έκδοση θεωρήσεων εισόδου μικρής διάρκειας
Υπουργείο Εξωτερικών
€647.800,90
€583.020,81
€64.780,09
01.05.2018
31.12.2020
12.07.2018
Ενίσχυση των Προξενικών Τμημάτων των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας για έκδοση μικρής διαρκείας θεωρήσεων εισόδου (short-stay) (2)
Υπουργείο Εξωτερικών
€1.063.347,25
€957.012,52
€106.334,73
01.04.2016
31.12.2020
10.05.2018
Ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και αναλώσιμα για τη λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα
Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείο Εσωτερικών

Υπηρεσία Ασύλου

Πολιτική Άμυνα

Υπουργείο Υγείας

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

€3.499.243,93
€3.149.319,54
€349.924,39
01.02.2019
31.07.2020
27.12.2018
Έργα η υλοποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019
Τίτλος έργου
Τελικός Δικαιούχος
Προϋπολογισμός Έργου
Κοινοτική Συνεισφορά
Εθνική Συνεισφορά
Ημερ. έναρξης Έργου
Ημερομ. λήξης
Έργου
Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης
Προμήθεια αυτοκόλλητων
θεωρήσεων εισόδου,
αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση
κινησιογραμμάτων
Υπουργείο Εξωτερικών
€175.196,45
€175.196,45
0
01.08.2018
31.08.2019
22.05.2019
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης για τα Εθνικά Συστήματα Schengen-SIRENE (2)
Αστυνομία Κύπρου
€591.555,02
€591.555,02
0
09.2017
09.2019
14.08.2018
Έργα η υλοποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί εντός του 2018
Τίτλος έργου
Τελικός Δικαιούχος
Προϋπολογισμός Έργου
Κοινοτική Συνεισφορά
Εθνική Συνεισφορά
Ημερ. έναρξης Έργου
Ημερομ. λήξης
Έργου
Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης
Χρηματοδότηση των ενοικίων και των μισθών του επιτόπιου και εποχιακού προσωπικού σε Προξενικά Τμήματα των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εξωτερικών
€2.276.425,00
€2.276.425,00
0
01.01.2015
31.12.2018
23.07.2018
Έργα η υλοποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί εντός του 2017
Τίτλος έργου
Τελικός Δικαιούχος
Προϋπολογισμός Έργου
Κοινοτική Συνεισφορά
Εθνική Συνεισφορά
Ημερ. έναρξης Έργου
Ημερομ. λήξης
Έργου
Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης
Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης και Συντονισμού Μεταναστευτικής Ροής και Προσφύγων από την Μ. Ανατολή
Υπουργείο Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων/Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ)
€890.000,00
€801.000,00
€89.000,00
01.09.2015
31.03.2017
10.02.2016
Σύστημα παράκτιας παρακολούθησης
Υπουργείο Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων/Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ)
€2.475.229,60
€2.227.706,64
€247.522,96
01.07.2015
01.09.2017
12.02.2016
Ενίσχυση και υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Eurosur
Αστυνομία Κύπρου
€1.935.911,09
€1.742.319,98
€193.591,11
01.01.2015
31.12.2017
11.02.2016
Εκπαιδεύσεις Αστυνομίας για το κεκτημένο της Ε.Ε. (union acquis)
Αστυνομία Κύπρου
€166.729,54
€150.056,59
€16.672,95
01.01.2014
31.12.2017
11.02.2016
Αγορά νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής της Αστυνομίας Κύπρου
Αστυνομία Κύπρου
€845.981,97
€761.383,77
€84.598,20
01.08.2015
31.12.2017
07.11.2016
Προμήθεια αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (visa stickers), αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση κινησιογραμμάτων (kinegrams)
Υπουργείο Εξωτερικών
€290.675,00
€290.675,00
0
01.02.2014
31.12.2017
30.05.2016
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης για τα Εθνικά Συστήματα Schengen-Sirene
Αστυνομία Κύπρου
€739.657,83
€739.657,83
0
01.01.2014
31.12.2017
10.05.2016
Έργα η υλοποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί εντός του 2016
Τίτλος έργου
Τελικός Δικαιούχος
Προϋπολογισμός Έργου
Κοινοτική Συνεισφορά
Εθνική Συνεισφορά
Ημερ. έναρξης Έργου
Ημερομ. λήξης
Έργου
Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης
Ενίσχυση των Προξενικών Τμημάτων των Διπλωματικών Αποστολών επίσης Κυπριακής Δημοκρατίας για έκδοση μικρής διαρκείας θεωρήσεων εισόδου (short-stay)
Υπουργείο Εξωτερικών
€844.732,25
€760.259,03
€84.473,22
01.01.2015
31.12.2016
19.09.2016
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού του Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων (ΕΣΘΔ) Visa Information System (VIS) καθώς επίσης παρακολούθηση και διαχείριση του Συστήματος
Υπουργείο Εξωτερικών
€538.329,09
€538.329,09
0
01.01.2014
31.12.2016
20.09.2016

No documents found