Κυπριακή Δημοκρατία


Κατάλογος έργων / Τελικών ΔικαιούχωνMονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική Συνεργασία
Κατάλογος Τελικών Δικαιούχων


Έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης
Τίτλος έργου
Τελικός Δικαιούχος
Προϋπολογισμός Έργου
Κοινοτική Συνεισφορά 90%
Εθνική Συνεισφορά 10%
Ημερ. έναρξης Έργου
Ημερομ. λήξης
Έργου
Υπογραφή Συμφωνίας
Επιδότησης
Εκπαιδεύσεις για ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση εγκλήματος
Αστυνομία Κύπρου
€97.370,00
€87.633,00
€9.737,00
01.01.2018
31.12.2020
02.09.2019
Βελτίωση της ικανότητας για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας
Αστυνομία Κύπρου
€1.836.120,00
€1.652.508,00
€183.612,00
01.07.2018
31.12.2020
27.05.2019
Εγκατάσταση Αψίδων Ανίχνευσης Μετάλλων, Ακτινοδιαγνωστικών Μηχανών και Ανιχνευτών Μετάλλων Χειρός στις εισόδους των Δικαστηρίων παγκυπρίως
Δικαστική Υπηρεσία
€947.252,43
€852.527,19
€94.725,24
29.03.2019
30.06.2021
29.03.2019
Δημιουργία κέντρου επιχειρήσεων ως μοναδικού σημείου επαφής (Single Point of Contact – SPOC) για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη
Αστυνομία Κύπρου
€456.300,76
€410.670,68
€45.630,08
01.01.2018
31.12.2022
31.01.2019
Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2016/681 για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος PNR
Αστυνομία Κύπρου
€718.351,46
€646.516,31
€71.835,15
01.01.2018
31.12.2021
03.08.2018
Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας και πρόληψης και καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος
Αστυνομία Κύπρου
€241.445,50
€217.300,95
€24.144,55
01.01.2018
31.12.2020
03.08.2018
Αγορά εξοπλισμού για ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας για καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου
€1.045.466,58
€940.919,92
€104.546,66
01.01.2014
31.12.2020
17.03.2016
Έργα η υλοποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019
Τίτλος έργου
Τελικός Δικαιούχος
Προϋπολογισμός Έργου
Κοινοτική Συνεισφορά 90%
Εθνική Συνεισφορά 10%
Ημερ. έναρξης Έργου
Ημερομ. λήξης
Έργου
Υπογραφή Συμφωνίας
Επιδότησης
Συντήρηση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων καθώς και του εγκατεστημένου λογισμικού στο πλαίσιο της συνθήκης Prum
Αστυνομία Κύπρου
€871.070,93
€783.963,84
€87.107,09
20.07.2016
19.01.2019
22.08.2018
Έργα η υλοποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί εντός του 2018
Τίτλος έργου
Τελικός Δικαιούχος
Προϋπολογισμός Έργου
Κοινοτική Συνεισφορά 90%
Εθνική Συνεισφορά 10%
Ημερ. έναρξης Έργου
Ημερομ. λήξης
Έργου
Υπογραφή Συμφωνίας
Επιδότησης
Εκπαιδεύσεις για ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση εγκλήματος
Αστυνομία Κύπρου
€173.121,74
€155.809,57
€17.312,17
01.01.2015
31.03.2018
08.04.2016
Βελτίωση της ικανότητας για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας
Αστυνομία Κύπρου
€2.484.703,50
€2.236.233,15
€248.470,35
01.01.2014
31.06.2018
04.05.2016
Έργα η υλοποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί εντός του 2017
Τίτλος έργου
Τελικός Δικαιούχος
Προϋπολογισμός Έργου
Κοινοτική Συνεισφορά
Εθνική Συνεισφορά
Ημερ. έναρξης Έργου
Ημερομ. λήξης
Έργου
Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης
Ενίσχυση της ικανότητας για ανταλλαγή πληροφοριών για πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
Αστυνομία Κύπρου
€608.581,76
€547.723,58
€60.858,18
01.01.2014
31.12.2017
08.04.2016
Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τον χειρισμό καταστάσεων κρίσης
Αστυνομία Κύπρου
€135.194,50
€121.675,05
€13.519,45
01.01.2015
31.12.2017
11.02.2016No documents found