Κυπριακή Δημοκρατία


Εγκεκριμένα/Ενταγμένα Έργα ΠΠ 2014-2020Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη", η ΜΕΤ έχει υπογράψει μέχρι σήμερα, οκτώ (8) Αποφάσεις Ένταξης Έργων συνολικού προϋπολογισμού €60εκ. περίπου.

Τα επτά (7) εγκεκριμένα έργα υλοποιούνται από τον Δήμο Πάφου. Το όγδοο έργο, το οποίο αφορά στην Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας - Φάση Β υλοποιείται από τον Δήμο Λευκωσίας και αφορά σε έργο που υλοποιείται κατά φάσεις – «phasing project».- Αναβάθμιση και ενοποίηση δημοσίων δρόμων του Εμπορικού Παραδοσιακού Κέντρου, βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης και ανάδειξη της Πλατείας Κέννεντυ στην Πάφο
- Σύνδεση και Ανάδειξη των Πλατειών 28ης Οκτωβρίου, Κωστή Παλαμά και Διονυσίου Σολωμού στην Πάφο
- Ανάπλαση, Αναδιαμόρφωση και Ανάδειξη Χώρων στη Συνοικία Μουττάλου στην Πάφο
- Αναβάθμιση και ανάδειξη του Μαρκιδείου Δημοτικού Θεάτρου στην Πάφο και του περιβάλλοντος χώρου
- Αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην Κινηματοθεάτρου "Αττικόν" στην Πάφο
- Αποκατάσταση και Αξιοποίηση του Χανιού του Ιμπραήμ στην Πάφο
- Αποκατάσταση και εξωραϊσμός της Δημοτικής Αγοράς στην Πάφο
- Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου - Φάση Β