ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εγκεκριμένα/Ενταγμένα Έργα ΠΠ 2014-2020


Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων έχει υπογράψει, μέχρι σήμερα, είκοσι τρεις (23) Αποφάσεις Ένταξης Έργων συνολικού προϋπολογισμού €108εκ. περίπου.

Επτά (7) έργα υλοποιήθηκαν από τον Δήμο Πάφου, τέσσερα (4) έργα υλοποιήθηκαν / υλοποιούνται από τον Δήμο Λευκωσίας, επτά (7) έργα από τον Δήμο Λεμεσού και πέντε (5) έργα από τον Δήμο Λάρνακας.

Αναμένεται η ένταξη 5 επιπρόσθετων έργων μέχρι το τέλος του 2020, τα οποία υλοποιούνται από τον Δήμο Λευκωσίας.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2015 - 2020, Υπουργείο Εσωτερικών Ευρωπαϊκά Ταμεία Υπουργείου Εσωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής