Κυπριακή Δημοκρατία


Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ


Η ΜΕΤ εκπροσωπεί τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΣ τόσο στην Καθοδηγητική Επιτροπή όσο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδα- Κύπρος, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους, των αρμοδίων Τμημάτων/Υπηρεσιών των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Μέσα από το ρόλο της η Μονάδα συμμετέχει στην εποπτεία της εφαρμογής του Προγράμματος και την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ πατήστε εδώ