Κυπριακή Δημοκρατία


Φωτογραφίες2017/07/03- Ημερίδα URBACT
2017/03/02 -Εγκαίνια Κέντρου Ζήνων»
2016/03/02- Επίσκεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2017/07/03- Ημερίδα URBACT
Μετάβαση στο άρθρο

2017/03/02 -Εγκαίνια Κέντρου Ζήνων»
Μετάβαση στο άρθρο

2016/03/02- Επίσκεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μετάβαση στο άρθρο

2017/06/17- Επίσκεψη Υπουργού Εσωτερικών στο "Σπίτι της Ελπίδας"

2016/03/28 Επίσκεψη Λειτουργών της ΜΕΤ στο Μουσείο Αθηαίνου
Μετάβαση στο άρθρο

2015/11/27 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση των Ταμείων
Μετάβαση στο άρθρο

2017/06/05 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης Aware
2017/05/30- Δημοσιογραφική Διάσκεψη "Μια Βαλίτσα Γεύσεις"
2017/02/22 Υπογραφή με Δήμαρχο Πάφου για ένταξη έργων

2017/06/05 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης Aware
Μετάβαση στο άρθρο

2017/05/30 -Δημοσιογραφική Διάσκεψη "Μια Βαλίτσα Γεύσεις"
Μετάβαση στο άρθρο

2017/02/22 Υπογραφή με Δήμαρχο Πάφου για ένταξη έργων
Μετάβαση στο άρθρο


Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων "Flick"No documents found