Κυπριακή Δημοκρατία


Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγία και ΕλβετίαΗ Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) εκπροσωπεί τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΣ ως μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) των Προγραμμάτων στα πλαίσια των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας.


Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει ορισθεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων στα πλαίσια των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς για την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2004-2009 και 2009-2014.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ πατήστε εδώ ή εδώ


No documents found