Κυπριακή Δημοκρατία


Ανακοινώσεις
  • 01/07/2020 - Δελτίο Τύπου για το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.
  • 24/06/2020 - Υπογράφτηκε Συμφωνία Επιδότησης με την Αστυνομία Κύπρου για το έργο «Αγορά νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού και αγορά αδειών χρήσης για το SIS RECAST»
  • 24/06/2020 - Υπογράφτηκε Συμφωνία Επιδότησης με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για το έργο «Ενίσχυση του Τομέα Μετανάστευσης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης»
  • 05/06/2020 - Υπογράφηκε Συμφωνία Επιδότησης με την Υπηρεσία Ασύλου για την μετεγκατάσταση τριάντα ευάλωτων αιτητών διεθνούς προστασίας από την Κύπρο στη Φινλανδία
  • 20/02/2020 - Υπογράφηκε Συμφωνία Επιδότησης με την Υπηρεσία Ασύλου για συνέχιση του έργου «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου για αντιμετώπιση των αυξημένων αιτήσεων διεθνούς προστασίας»
  • 19/02/2020 - Χαιρετισμός του Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Κυπριανού στην τελετή ολοκλήρωσης της Α΄ φάσης του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης «First Step», που πραγματοποιήθηκε στις 11/2/2020
  • 07/02/2020 - Υπογράφτηκε Συμφωνία Επιδότησης με το Ίδρυμα Universitas, την εταιρεία UMR COMPASS Ltd, τη “Hope For Children” CRC Policy Center και τους Εθελοντές Γιατρούς Κύπρου για το Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής για Ευάλωτα Πρόσωπα Αιτητές Διεθνούς Προστασίας


  • Αρχείο