Κυπριακή Δημοκρατία


Γενικές Πληροφορίες


Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το ΤΕΑ συστάθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κάτω από τον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Home Affairs), και χωρίζεται σε δυο μέρη.

Το πρώτο μέρος ασχολείται τους στόχους που αφορούν στα «Σύνορα και Θεωρήσεις» και εστιάζει στη στήριξη των προσπαθειών της Κύπρου να προετοιμαστεί για ένταξη στο χώρο Σιένγκεν, να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τη διαδικασία εκδόσεως θεωρήσεων, να εξασφαλίζει την ασφαλέστερη επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Ταμείο, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders_en

Οι στόχοι του ΤΕΑ, στη βάση του Κανονισμού http://www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf/page10border_gr/page10border_gr?OpenDocument, αποτέλεσαν την προμετωπίδα της σύστασης του εθνικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περισσότερα σε σχέση με το Εθνικό πρόγραμμα θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας της ΜΕΤ http://www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf/page17_gr/page17_gr?OpenDocument