Κυπριακή Δημοκρατία


Γενικές ΠληροφορίεςΗ Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Ανάδοχος του ΚΟΑΠ, έχει οριστεί ως Μονάδα Εφαρμογής του Μέτρου 7: Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο αφορά την υλοποίηση Δημόσιων έργων υποδομής από Κυβερνητικά Τμήματα ή Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτικές Δράσεις οι οποίες εμπίπτουν στο Μέτρο 7 είναι οι εξής:


  - Ανάπλαση/ προστασία των δημόσιων χώρων (π.χ. πλατειών, πεζοδρομίων, πυρήνων χώρων πρασίνου/ πάρκων, εξοπλισμού ανοικτού χώρου, γραμμικών πάρκων)
   - Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων
   - Πολυκέντρα νεότητας και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
   - Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά ή και άλλα προβλήματα
   - Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών
   - Υποδομή για στέγαση βασικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων Κοινοτικών Αγορών, Κέντρα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Πολιτιστικά / Πολυδύναμα κέντρα, Κέντρα ένταξης/κινητοποίησης ανενεργού πληθυσμού)
   - Σημάνσεις / Θεματικές διαδρομές
   - Κέντρα πληροφόρησης/τουριστικής ενημέρωσης
   - Ανέγερση τουριστικών καταφυγίων /κιόσκια