Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και Οικοδομών


ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
-Οικοδομικές και Πολεοδομικές Αιτήσεις

Νομοθεσία

Συνήθεις Ερωτήσεις (FAQ)
-Άδειες Οικοδομής & Πολεοδομικές Άδειες

Βοηθητικό Υλικό
-(Ηλεκτρονικές Αιτήσεις)
(Νέο)

Παρουσιάσεις/Σεμινάρια

Βοηθητικά Εργαλεία
-Υπολογισμός Δικαιωμάτων Άδειας Οικοδομής και Διαχωρισμών


Η νέα διαδικασία αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2020. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης την οποία εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσίευσε ως πρόθεση πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2019. Η νέα πολιτική και ειδικότερα αυτή που αφορά αδειοδότηση για μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιέχει σειρά ριζοσπαστικών για τα κυπριακά δεδομένα στοιχεία, τα οποία όμως ως ιδέες ή προσεγγίσεις, έχουν τεθεί και συζητούνται εδώ και χρόνια.

Η προσπάθεια αυτή είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα, από μια σειρά βημάτων που θα πρέπει να γίνουν για τη συνολική μεταρρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. Σημαντικό αμέσως επόμενο βήμα είναι η μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών. Όπως κάθε νέα αρχή, αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες και προκλήσεις κυρίως κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας πολιτικής. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής και η λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί όπου απαιτούνται.

Οι Μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) δύνανται να υποβάλουν διαδικτυακά στις Επαρχιακές Διοικήσεις, αιτήσεις για άδεια οικοδομής (ή άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης) για οικιστικές αναπτύξεις μέχρι δύο μονάδες:
 • Ε1 – Αίτηση για Άδεια Οικοδομής
 • Ε2 – Αίτηση για Άδεια Διαίρεσης Οικοδομής

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων παρέχει τη δυνατότητα στους Μελετητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα/ σχέδια/ μελέτες, τα οποία καθορίζονται με βάση το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών Κ.Δ.Π. 388/2020. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, σε πρώτο στάδιο, η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων για έκδοση άδειας περιλαμβανομένου του χρονικού περιθωρίου για την ολοκλήρωση της εξέτασης, των οικιστικών αναπτύξεων μέχρι δύο οικιστικές μονάδες. Επισημαίνεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2022 η αίτηση για άδεια οικοδομής (ή άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης) θα υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σημείωση: Για να υποβάλετε αίτηση μέσω της «Ηλεκτρονικής Υποβολής», απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή δίοδο Ασφάλειας «Αριάδνη».

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


Οδηγός Χρήσης για Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για Πολεοδομική και Οικοδομική Αδειοδότηση

Ηλεκτρονική Υποβολη Οικοδομικης Αίτησης (Μονοκατοικια)

Ηλεκτρονική Υποβολή Οικοδομικής Αίτησης (Διπλοκατοικια)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΗ 2/2020 (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου) (Νέο!)

Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τον χειρισμό αιτήσεων που υποβάλλονται με την ειδική διαδικασία της Πολεοδομικής Βεβαιότητας για Οικιστική Ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας σε εγγεγραμμένο οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ 2/2020
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΝΤΟΛΗ - Επισημάνσεις / Επεξηγήσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Επεξηγήσεις για παραγράφους 5-11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α - Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης (Διπλοκατοικία) (Εμβαδομετρήσεις)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3β - Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης (Μονοκατοικία) (Εμβαδομετρήσεις)

Ηλεκτρονική Υποβολή Πολεοδομικής Αίτησης


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Παρουσιάσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Υπουργείου Εσωτερικών στην εκδήλωση που έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2020:
Νέα Διαδικασία της Οικοδομικής Αδειοδότησης - Παρουσίαση Υπουργείου Εσωτερικών
Νέο Πλαίσιο Πολεοδομικής Αδειοδότησης - Παρουσίαση Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαδικτυακό σεμινάριο «Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο)» - Παρουσίαση της νέας διαδικασίας της πολεοδομικής αδειοδότησης, της νέας διαδικασίας και απαίτησης της οικοδομικής αδειοδότησης και της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων που έγινε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κ.Δ.Π. 388/2020 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Αίτησης για Έκδοση Άδειας των Οικιστικών Αναπτύξεων μέχρι Δύο Οικιστικές Μονάδες) Διάταγμα του 2020

Κ.Δ.Π. 386/2020 - Το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδα) Ειδικό (Καταργητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη, Πολεοδομική Βεβαιότητα (Επιστολή)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη, Πολεοδομική Βεβαιότητα

ΕΝΤΟΛΗ 2/2020 του Υπουργού Εσωτερικών Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τον χειρισμό αιτήσεων που υποβάλλονται με την ειδική διαδικασία της Πολεοδομικής Βεβαιότητας για Οικιστική Ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιλαμβανομένης και της σχετικής αίτησης και πρότυπων σχεδίων που θα πρέπει να υποβάλλονται


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Βοηθητικοί Υπολογιστές Δικαιωμάτων Αδειας Οικοδομής και Διαχωρισμού.
Παρατίθενται πιο κάτω, βοηθητικοί υπολογιστές δικαιωμάτων Αδειας Οικοδομής και Διαχωρισμού ως αρχεία Microsoft Excel.

 1. Υπολογιστής Δικαιωμάτων Άδειας Οικοδομής (Τελευταία ενημέρωση: 12/02/2021)
2. Υπολογιστής Δικαιωμάτων Διαχωρισμού (Οριζόντιου Διαχωρισμού) (Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2021)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MICROSOFT EXCEL

Σε περίπτωση που τα drop down menus (πτυσσόμενα μενού) στο φύλλο εργασίας/sheet «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΣ» στα κουτάκια/cells «περιοχή» ή στην «περιγραφή εργασίας» δεν λειτουργούν, τότε πιθανότατα χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Office και Excel π.χ. την Microsoft Excel 2007 ή Microsoft Excel 2003. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την έκδοση Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 ή 2019 ή δοκιμάστε την πιο κάτω έκδοση που λειτουργεί χωρίς drop down menus (πτυσσόμενα μενού).

 1α. Υπολογιστής Δικαιωμάτων Άδειας Οικοδομής (χωρίς drop down menus) (Τελευταία ενημέρωση: 12/02/2021)


Συνήθεις Ερωτήσεις

(ΆΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
(ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΆΔΕΙΕΣ )

A. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2020
B. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2020
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Ανανέωση 23/11/2020

FAQs ( Άδειες Οικοδομής)Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Νόμος είναι ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και ειδικότερα σχετικό είναι το Διάταγμα Υπουργού Εσωτερικών ΚΔΠ 388/2020

Το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών τίθεται σε ισχύ την 1.10.2020.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο των Τεχνικών Υπηρεσιών, «Τομέας Οδών και Οικοδομών», «Νομοθεσία για Αδειοδότηση Οικοδομών».

Αφορά οικιστικές αναπτύξεις μέχρι δύο οικιστικές μονάδες, σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο, νοουμένου ότι η άδεια διαχωρισμού γης είναι σε ισχύ ή εάν επιβεβαιώνεται με γραπτή βεβαίωση του διορισμένου επιβλέποντα μηχανικού, ότι οι κατασκευές με βάση την άδεια, βρίσκονται στο τελικό στάδιο κατασκευής (έχει τουλάχιστον τοποθετηθεί η λίνια και οι υπηρεσίες), σε Οικιστική ή Τουριστική Ζώνη ή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων και περιλαμβάνει και την αίτηση για προσθήκη κατοικίας σε υφιστάμενη οικοδομή, όταν το τελικό σύνολο των κατοικιών δεν ξεπερνά τις δύο.

Εξαιρούνται οι οικοδομές σε καθορισμένες Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) και σε περιπτώσεις οικοδομών που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες, με βάση το άρθρο 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και σε περιοχές στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Οι περιπτώσεις αυτές, αφού δεν ακολουθούν τη διαδικασία της «πολεοδομικής βεβαιότητας» (χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας με βάση την Εντολή 2/2020), δεν θα εξετάζονται με βάση τη νέα διαδικασία για έκδοση Άδειας Οικοδομής.

Αντίθετα, τώρα έχει συγκεκριμενοποιηθεί ο χρόνος τόσο της έκδοσης της Πολεοδομικής Άδειας, όσο και της Άδειας Οικοδομής. Με την εφαρμογή της διαδικασίας της πολεοδομικής βεβαιότητας που προηγείται, επιλύονται από το αρχικό στάδιο θέματα που διασφαλίζουν τόσο τις ενέργειες του μελετητή και του ιδιοκτήτη, αλλά και επιταχύνουν την έκδοση της Άδειας Οικοδομής.

Σκοπός του Διατάγματος είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής, περιλαμβανομένου του χρονικού περιθωρίου για την ολοκλήρωση της εξέτασης, για τις αναπτύξεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του.

Με τη δημοσίευση του Καταργητικού Ειδικού Διατάγματος ΚΔΠ 386/2020, το Ειδικό Διάταγμα ΚΔΠ 462/2014 για την τετρακατοικία καταργείται. Συνεπώς, για όλες τις αιτήσεις ανέγερσης κατοικίας θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί Πολεοδομική Άδεια και συνεπώς αίτηση για τις αναπτύξεις που αφορούν οικιστική ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδες σε εγκριμένο ή υπό δημιουργία οικόπεδο δεν μπορεί να υποβληθεί απευθείας στον Δήμο.

Με τη δημοσίευση του Καταργητικού Ειδικού Διατάγματος ΚΔΠ 386/2020, το Ειδικό Διάταγμα ΚΔΠ 462/2014 για την τετρακατοικία καταργείται. Συνεπώς όλες οι αιτήσεις περιλαμβανομένων και των αιτήσεων για 3 και 4 Οικιστικές μονάδες θα πρέπει να κατατίθενται στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας. Η αίτηση για 3 ή 4 κατοικίες θα πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας με τη μέθοδο του αυτοελέγχου.

Σύμφωνα με το Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης ΚΔΠ 451/2014 το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, η επέκταση, βελτίωση ή άλλη μετατροπή οικιστικής ανάπτυξης μέχρι τετρακατοικία πάνω ή κάτω από το έδαφος, εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης Πολεοδομικής Άδειας με την προϋπόθεση ότι η κυβική χωρητικότητα της κάθε εγκριμένης μονάδας κατοικίας δεν αυξάνεται πέραν των 70 κ.μ. ή του 25% αυτής, οποιαδήποτε αύξηση είναι μεγαλύτερη. Συνεπώς, σε τέτοια περίπτωση θα μπορεί να υποβληθεί απευθείας αίτηση για Άδεια Οικοδομής, όχι όμως με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΔΠ 388/2020.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τη διαδικασία της Πολεοδομικής Άδειας, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο Επαρχιακό Γραφείο της Πολεοδομίας για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Στην αρμόδια Αρχή (Οικοδομική Αρχή), όπως ορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε περιοχή Δήμου στον εκάστοτε Δήμο, και σε οποιαδήποτε περιοχή η οποία δεν είναι περιοχή Δήμου στην εκάστοτε Επαρχιακή Διοίκηση, με εξαίρεση τον Άγιο Τύχωνα που θα πρέπει να υποβληθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Για οικοδομή που αποτελείται από δύο μονάδες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς, μαζί με την Άδεια Οικοδομής θα παραλαμβάνεται και Άδεια για τη Διαίρεση της οικοδομής στις επιμέρους μονάδες.

Ναι, θα πρέπει να προηγείται η χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας, η οποία εκδίδεται με βάση την ειδική διαδικασία της «πολεοδομικής βεβαιότητας» (χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας με βάση την Εντολή 2/2020) για οικιστική ανάπτυξη μέχρι δύο μονάδων κατοικίας σε εγκριμένο ή υπό δημιουργία οικόπεδο.

Από την 1.10.2020, στις Επαρχιακές Διοικήσεις υποβάλλεται αίτηση για Άδεια Οικοδομής (ή Άδεια Οικοδομής και Άδεια Διαίρεσης), είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα υπογεγραμμένα σχέδια καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα θα υποβάλλονται σε μορφή PDF. Τα σχέδια που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα γίνονται αποδεκτά σε μέγεθος χαρτιού Α3 και ως εκ τούτου θα πρέπει να εκπονούνται σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να επιτρέπεται να εκτυπώνονται στο μέγεθος αυτό.

Στο παρόν στάδιο, το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος των εγγράφων που δύναται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά είναι 100MB (ανά αρχείο).

Ναι.

Η αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή για έκδοση Άδειας Οικοδομής για τις συγκεκριμένες οικιστικές αναπτύξεις, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Διατάγματος:

 • Έντυπο Αίτησης
 • Αντίγραφο Πολεοδομικής Άδειας
 • Εκσυγχρονισμένος Τίτλος Ιδιοκτησίας (στις Επαρχιακές Διοικήσεις δεν απαιτείται)
 • Κτηματικό Σχέδιο (στις Επαρχιακές Διοικήσεις αντί Κτηματικό Σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό σχέδιο που εξασφαλίζεται από την διαδικτυακή πύλη «ΑΡΙΑΔΝΗ»)
 • Σχέδια
 • Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης των Μελετητών του Έργου
 • Έγγραφα Ανάθεσης και Ανάληψης της Μελέτης και Επίβλεψης Έργου
 • Βεβαίωση ΕΤΕΚ για Ασφάλιση έναντι Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Άλλες Βεβαιώσεις ΕΤΕΚ
 • Βεβαίωση Εξόφλησης Μελετητή
 • Στατική και Αντισεισμική Μελέτη – Στατικά / Κατασκευαστικά Σχέδια
 • Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 • Έγγραφα και Υπολογισμοί Ενεργειακής Απόδοσης
 • Υπολογισμός Δικαιωμάτων της Άδειας
Επίσης, όπου εφαρμόζεται, υποβάλλονται:
 • Μελέτη Μηχανολογικής Εγκατάστασης
 • Γεωλογική Μελέτη
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας και πρόσφατο Πιστοποιητικό Διευθυντών Εταιρείας
 • Συγκατάθεση Ενυπόθηκου Δανειστή
 • Βεβαίωση Πληρωμής Δικαιωμάτων Υδατοπρομήθειας
 • Αποχετευτικά Σχέδια
Για την Άδεια Διαίρεσης, υποβάλλονται:
 • Σχέδια
 • Αναλυτικός Κατάλογος Εμβαδών και Περιγραφής του Διαχωρισμού
 • Υπολογισμός Δικαιωμάτων της Άδειας

Ναι θα πρέπει να υποβληθούν. Όμως εξαίρεση αποτελούν οι αιτήσεις που υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, όπου εκσυγχρονισμένος Τίτλος Ιδιοκτησίας στις Επαρχιακές Διοικήσεις δεν απαιτείται, και αντί επίσημο Κτηματικό Σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό σχέδιο που εξασφαλίζεται από την διαδικτυακή πύλη «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, θα πρέπει να υποβάλλεται Βεβαίωση ΕΤΕΚ για Ασφάλιση έναντι Επαγγελματικής Ευθύνης, που αφορά τον Αρχιτέκτονα και τον Πολιτικό Μηχανικό του έργου.
Επίσης θα πρέπει να υποβάλλονται άλλες Βεβαιώσεις ΕΤΕΚ για όλους τους μελετητές. Σε περίπτωση που η ηλεκτρολογική μελέτη εκπονήθηκε από πρόσωπο που συμπεριλαμβάνεται στον ειδικό κατάλογο Ανώτερων Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, αντί βεβαίωση του ΕΤΕΚ, θα πρέπει να υποβάλλεται Ειδική Εξουσιοδότηση από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Τέλος, θα πρέπει να υποβάλλεται Βεβαίωση Εξόφλησης Μελετητή, που εκδίδεται από τους Μελετητές του Έργου και αφορά την εξόφληση του συμφωνημένου ποσού μέχρι το στάδιο της υποβολής αίτησης για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας και της υποβολής αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής.

Η ανάλυση του υπολογισμού των δικαιωμάτων της Άδειας Οικοδομής (ή της Άδειας Οικοδομής και της Άδειας για τη Διαίρεση της Οικοδομής) διενεργείται από τον Μελετητή, σύμφωνα με τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς (Κανονισμός 62) και το Παράρτημα ΙΙ του Διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών ΚΔΠ 388/2020 που αποτελεί την εκτίμηση δαπάνης για τις εξωτερικές εργασίες στην οικοδομή. Τα δικαιώματα της Άδειας θα υπολογίζονται με βάση το ηλεκτρονικό εργαλείο που έχει ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όταν ενημερωθεί ο Μελετητής από την Οικοδομική Αρχή ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ετοιμάζεται η έκδοση της Άδειας, θα πρέπει να καταβάλλονται τα δικαιώματα στην Οικοδομική Αρχή πριν την έκδοση της Άδειας Οικοδομής. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Ναι, αν κατά τον ταχύ και συνοπτικό έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων, που διενεργεί η Οικοδομική Αρχή κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής (ή της αίτησης για άδεια οικοδομής και της αίτησης για τη διαίρεση της οικοδομής), διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν είναι πλήρης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος ΚΔΠ 388/2020, τότε η Οικοδομική Αρχή θα απέχει από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης.

Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας διαδικασίας αδειοδότησης σε συνεργασία με τις Οικοδομικές Αρχές, και η λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί όπου θα κριθεί ότι απαιτούνται. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα δημοσιεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς διαφάνειας.

Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η αρμόδια Αρχή δεν θα προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων, δεδομένου ότι η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων βαραίνει τον Μελετητή. Είναι ωστόσο δυνατόν να γίνει περαιτέρω έλεγχος, πριν ή και μετά την έκδοση Άδειας Οικοδομής.

Την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση για έκδοση Άδειας (Οικοδομής ή/και Διαίρεσης), φέρει ο Μελετητής του έργου.

Για τον λόγο αυτό, σημαντικό στοιχείο της νέας διαδικασίας αδειοδότησης, είναι η υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού που εκπονούν και υποβάλλουν τις αναγκαίες μελέτες.

Αν κατά την εξέταση αίτησης, διαπιστωθούν από την Οικοδομική Αρχή ουσιώδεις ανακρίβειες/ λάθη, ή απαιτείται να υποβληθούν περαιτέρω έγγραφα/ έντυπα/ σχέδια/ μελέτες, η αίτηση δεν θα εγκρίνεται και θα ενημερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης (σε περίπτωση που έχει δηλωθεί ως αντιπρόσωπός του ο Μελετητής).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επανάληψης του ιδίου φαινομένου από τον συγκεκριμένο Μελετητή, η Οικοδομική Αρχή θα ενημερώνει σχετικά το ΕΤΕΚ ώστε να προωθείται η λήψη των προβλεπόμενων μέτρων με βάση τη σχετική Νομοθεσία του ΕΤΕΚ και σύμφωνα με την υποβληθείσα βεβαίωση επαγγελματικής ευθύνης του μελετητή. Επιπρόσθετα, καμία περαιτέρω αίτηση με βάση την παρούσα διαδικασία δεν θα παραλαμβάνεται από Μελετητή, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε επανειλημμένα δηλώσει λανθασμένα στοιχεία σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν με τη διαδικασία αυτή.

Η Οικοδομική Αρχή με την υποβολή αίτησης για άδεια οικοδομής (ή αίτησης για άδεια οικοδομή και αίτησης για τη διαίρεση της οικοδομής στις επιμέρους μονάδες) θα ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης και θα εκδίδει άδεια οικοδομής (ή άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης), εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η αρμόδια Αρχή θα ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης και θα εκδίδει άδεια οικοδομής (ή άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης), εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στο παρόν στάδιο, η Άδεια Οικοδομής θα εκδίδεται σε έντυπη μορφή.
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται ώστε να προωθηθεί η ηλεκτρονική έκδοση το συντομότερο.

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά ανάπτυξη για την οποία απαιτείται να εξασκηθεί διακριτική ευχέρεια από την Οικοδομική Αρχή σύμφωνα με το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας δυνάμει του άρθρου 4(2)(στ) Διάταγμα του 2019 (ΚΔΠ 309/2019), η Οικοδομική Αρχή δεν δεσμεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Στις περιπτώσεις αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση το Διάταγμα ΚΔΠ 388/2020, δεν απαιτούνται διαβουλεύσεις με άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. αν το υπό ανάπτυξη οικόπεδο εμπίπτει εντός της Νεκρής Ζώνης ή εντός Περιοχής του Δικτύου NATURA 2000, ή βρίσκεται πλησίον κηρυγμένου Αρχαίου Μνημείου, οπότε απαιτείται οπωσδήποτε η διαβούλευση με άλλα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αρμόδια Αρχή δεν δεσμεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στo Διάταγμα ΚΔΠ 388/2020 του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατά κανόνα η αίτηση πρέπει να εξετάζεται στη βάση των υποβληθέντων στοιχείων. Σε περίπτωση ωστόσο που για συγκεκριμένο λόγο ο Μελετητής επιθυμεί αντικατάσταση/τροποποίηση υποβληθέντος σχεδίου, τότε αυτό είναι δυνατόν, και για τυχόν μη τήρηση των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων δεν θα ευθύνεται η αρμόδια Αρχή.

Για σκοπούς ομοιομορφίας στην εφαρμογή της νέας διαδικασίας αδειοδότησης, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει επεξεργαστεί και ετοιμάσει Τυπικούς Όρους που δύνανται οι Οικοδομικές Αρχές να επισυνάπτουν στις Άδειες που εκδίδουν. Οι Τυπικοί Όροι περιλαμβάνονται σε σχετική Εγκύκλιο που παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για εξέταση των αιτήσεων.

Με την αποπεράτωση των εργασιών ο αιτητής υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, να υποβάλει στην Οικοδομική Αρχή αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης, η οποία θα συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Εργασιών που εκδίδεται από τον Μελετητή.

Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήματα για την έκδοση Άδειας Οικοδομής με βάση τη νέα πολιτική αδειοδότησης μέχρι δύο οικιστικές μονάδες, μπορείτε να αποστείλετε το ερώτημα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildreg@moi.gov.cy.

Ερωτήματα για την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας με βάση τη νέα πολιτική αδειοδότησης μέχρι δύο οικιστικές μονάδες ή για θέματα Μελετητών, μπορούν να προωθούνται αντίστοιχα στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στη ηλεκτρονική διεύθυνση centraltph@tph.moi.gov.cy και στο ΕΤΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprus@etek.org.cy.


FAQs (Πολεοδομικές Άδειες)A. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2020

Η νέα Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών με αρ. 2/2020, ημερ. δημοσίευσης 2/9/2020, εφαρμόζεται σε αιτήσεις που αφορούν ανέγερση ή προσθήκες/μετατροπές σε μέχρι 2 (δύο) μονάδες κατοικίας σε εγγεγραμμένα ή υπό δημιουργία οικόπεδα.

Υπό δημιουργία οικόπεδο θεωρείται το οικόπεδο για το οποίο υπάρχει σε ισχύ πολεοδομική άδεια και άδεια διαίρεσης, έχουν εγκριθεί τα υψόμετρα των δρόμων από την αρμόδια Αρχή, έχει τοποθετηθεί η λίνια, και για το οποίο προσκομίζεται εμβαδομέτρηση υπογραμμένη από κατάλληλο πρόσωπο.

Διευκρινίζεται ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και υπό δημιουργία οικόπεδο για το οποίο, ενώ οι εργασίες έχουν υλοποιηθεί με βάση τις σχετικές άδειες, η ισχύς αυτών έχει λήξει. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που η άδεια διαίρεσης έχει λήξει θα πρέπει να δηλώνεται ότι έχει κατασκευαστεί πεζοδρόμιο (έχει τοποθετηθεί η λίνια) σύμφωνα με τη σχετική άδεια διαίρεσης.

Ναι. Η νέα Εντολή με αρ. 2/2020 εφαρμόζεται όχι μόνο σε περιπτώσεις ανέγερσης νέων οικοδομών, αλλά και σε περιπτώσεις προσθήκης και μετατροπών σε εγκριμένη οικιστική ανάπτυξη μέχρι 2 οικιστικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι οι προσθήκες/μετατροπές πρέπει να είναι ουσιαστικές, και να υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες προσθήκες με βάση το Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης (μέχρι 70 κ.μ.,), εφόσον για τέτοιες περιπτώσεις η πολεοδομική άδεια θεωρείται ως χορηγηθείσα.

Ναι. Με τη δημοσίευση στις 21/8/2020 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδα και Υπό Δημιουργία Οικόπεδα) Ειδικού (Καταργητικού) Διατάγματος Ανάπτυξης του 2020 (ΚΔΠ. 386/2020), είναι πλέον υποχρεωτική η υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας, με την ταχεία διαδικασία εξασφάλισης Πολεοδομικής Βεβαιότητας με βάση την Εντολή με αρ. 2/2020 για οικιστικές αναπτύξεις για μέχρι 2 μονάδες κατοικίας.

Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας με τη διαδικασία της Πολεοδομικής Βεβαιότητας, εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, θα διασφαλίζει την ταχύτατη εξέταση της άδειας οικοδομής, και συνεπακόλουθα την ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών αδειοδότησης, που σε πολλές αρμόδιες Αρχές παρουσίαζε καθυστερήσεις, λόγω αβεβαιότητας και ανάγκης ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές πολεοδομικών θεμάτων. Επιπλέον, η νέα διαδικασία Πολεοδομικής Βεβαιότητας, της οποίας η εφαρμογή αρχίζει με τον απλούστερο τύπο ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας), θα επεκταθεί και σε άλλους πιο σύνθετους τύπους ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τον σταδιακό εκσυγχρονισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης.

Ναι. Με την δημοσίευση στις 21/8/2020 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδα και Υπό Δημιουργία Οικόπεδα) Ειδικού (Καταργητικού) Διατάγματος Ανάπτυξης του 2020 (ΚΔΠ. 386/2020), είναι πλέον υποχρεωτική η υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας για 3 και 4 μονάδες κατοικίας, δεδομένου ότι εφόσον για δύο μονάδες κατοικίας πλέον απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, θα ήταν τουλάχιστον αντιφατικό, να μην απαιτείται για περισσότερες μονάδες. Νοείται ότι στους αμέσως επόμενους μήνες, και αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Εντολής με αρ. 2/2020, η πολιτική θα εφαρμοσθεί και σε αναπτύξεις μέχρι 4 μονάδες κατοικίας, καθώς και σταδιακά σε άλλους πιο σύνθετους τύπους ανάπτυξης.

Στις περιπτώσεις που αφορούν στις 3 ή 4 μονάδες κατοικίας θα εφαρμόζεται η διαδικασία αυτοελέγχου, με βάση τις Εντολές με αρ. 1/2008 και 1/2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

Ναι. Εφόσον πρόκειται για οικοδομή μέχρι 2 (δύο) μονάδες κατοικίας σε εγγεγραμμένα ή υπό δημιουργία οικόπεδα, η Εντολή με αρ. 2/2020 είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις οποίες η Πολεοδομική Αρχή ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια για να επιτρέψει αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ισχύοντος συντελεστή δόμησης, ή τη διακριτική της ευχέρεια για απόκλιση από κανονιστικές πρόνοιες, με βάση τις αντίστοιχες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και του βασικού στόχου του κράτους για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Δεδομένης της άσκησης διακριτικής ευχέρειας, δεν πρέπει να αναμένεται η εξέταση της αίτησης στα καθορισθέντα χρονικά διαστήματα, ωστόσο οι Πολεοδομικές Αρχές θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξέταση τέτοιων αιτήσεων κατά προτεραιότητα.

Όχι. Η Εντολή με αρ. 2020 δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σε Οικιστικές Ζώνες όπου ισχύουν εξειδικευμένες πολιτικές με βάση τις οποίες απαιτείται η συμπερίληψη άλλων μη οικιστικών χρήσεων.

Όχι. Η Εντολή με αρ. 2/2020 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανάπτυξης σε οικόπεδα ή σε υπό δημιουργία οικόπεδα. Στις περιπτώσεις συνιδιόκτητων τεμαχίων απαιτείται πρώτα η χορήγηση πολεοδομικής άδειας για διαχωρισμό γης σε οικόπεδα, ακολούθως η έκδοση της άδειας διαίρεσης, και τέλος η υλοποίηση του διαχωρισμού ώστε η επιτόπου κατάσταση να αφορά είτε εγγεγραμμένα οικόπεδα, ή να πληροί τον ορισμό «υπό δημιουργία οικόπεδο».

Όχι. Για εφαρμογή της Εντολής με αρ. 2020 θα πρέπει να προηγηθεί η αδειοδότηση και υλοποίηση του διαχωρισμού.

Η Εντολή με αρ. 2/2020 είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις αίτησης για αλλαγή χρήσης εγκριμένης ανάπτυξης σε κατοικία, σε εγκριμένο ή υπό δημιουργία οικόπεδο. Ωστόσο η Εντολή με αρ. 2/2020 δεν είναι δυνατόν να τύχει εφαρμογής για το αντίστροφο, εφόσον αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο αιτήσεις για οικιστική ανάπτυξη

Όχι. Η Εντολή με αρ. 2/2020 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οικοδομών που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες με το άρθρο 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εφόσον η ανάπτυξη τους αποτελεί αντικείμενο εξειδικευμένης μελέτης.

Ναι. Αντίστοιχη απλοποιημένη διαδικασία ισχύει και για υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής, η οποία καθορίζεται στο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Αίτησης για Έκδοση Άδειας των Οικιστικών Αναπτύξεων μέχρι Δύο Οικιστικές Μονάδες) Διάταγμα του 2020 (ΚΔΠ 388/2020).

B. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2020

Η Εντολή με αρ. 2/2020 εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιοχές:

(α) Τοπικά Σχέδια και Σχέδια Περιοχής: Οικιστικές Ζώνες, Τουριστικές Ζώνες, Ζώνες Παραθεριστικής Κατοικίας, Ζώνες Κατοικίας και Γραφείων.
(β) Δήλωση Πολιτικής: Οικιστικές Ζώνες, Τουριστικές Ζώνες, Ζώνες Παραθεριστικής Κατοικίας, οικόπεδα εντός του καθορισμένου Ορίου Ανάπτυξης σε κοινότητες που δεν δημοσιεύθηκαν Οικιστικές Ζώνες.

Όχι. Η Εντολή με αρ. 2/2020 δεν εφαρμόζεται σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα, όπου απαιτείται λεπτομερέστερη αξιολόγηση της ένταξης της νέας οικοδομής στον πολεοδομικό ιστό, και εκτεταμένη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.

Όχι. Η Εντολή με αρ. 2/2020 δεν εφαρμόζεται σε Ελεγχόμενες Περιοχές με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο. Η Εντολή με αρ. 2/2020 είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σε περιοχές που γειτνιάζουν με Αρχαία Μνημεία, ωστόσο για τις περιπτώσεις αυτές, και επειδή απαιτείται διαβούλευση με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η Πολεοδομική Αρχή δεν δεσμεύεται για την ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησης εντός των χρονοδιαγραμμάτων, ως καθορίζονται στην Εγκύκλιο 1/2020 του Υπουργού Εσωτερικών.

Όχι. Η Εντολή με αρ. 2/2020 δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σε αιτήσεις που αφορούν μεμονωμένη κατοικία, δεδομένου ότι η μεμονωμένη κατοικία είναι ανάπτυξη που εξ ορισμού προτείνεται εκτός Ορίου Ανάπτυξης, όπου δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός γης σε οικόπεδα.

Όχι. Η Εντολή με αρ. 2/2020 δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σε αιτήσεις που αφορούν κατοικίες σε οικόπεδα που εγκρίθηκαν στα πλαίσια άδειας για Γήπεδο Γκολφ, εφόσον τα εν λόγω οικόπεδα δεν εμπίπτουν σε καθορισμένη Οικιστική ή άλλη Ζώνη Ανάπτυξης.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας πρέπει να υποβάλλονται τα οριζόμενα στους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμούς, ΚΔΠ 62/2016, δηλαδή:

(α) Πρόσφατο πιστοποιητικό έγγραφής της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας, και δήλωση τυχόν ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν ενίσταται στην αιτούμενη ανάπτυξη.

(β) Πρόσφατο επίσημο κτηματικό σχέδιο της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας στο οποίο να δεικνύεται η χωροθέτηση της αιτούμενης ανάπτυξης.

Στα πλαίσια της απόφασης της κυβέρνησης ότι από τις 13/7/2020 δεν θα απαιτούνται από πολίτες στοιχεία τα οποία ήδη έχει το κράτος στην κατοχή του, σε περιοχές όπου Πολεοδομική Αρχή είναι ο οικείος Επαρχιακός Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, δεν απαιτείται πλέον η υποβολή πιστοποιητικού εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας, εφόσον στις εν λόγω Πολεοδομικές Αρχές το ιδιοκτησιακό καθεστώς ελέγχεται μέσω της Κεντρικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Επιπλέον, στις εν λόγω Πολεοδομικές Αρχές είναι δυνατόν να υποβάλλεται κτηματικό σχέδιο που εξασφαλίζεται από τη διαδικτυακή πύλη ΑΡΙΑΔΝΗ, ή ανεπίσημο κτηματικό σχέδιο που εκτυπώνεται από τη διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Στις υπόλοιπες Πολεοδομικές Αρχές (Δήμοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου), και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων σύνδεσης με την ΚΑΠ και εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού, απαιτείται η υποβολή των επίσημων εγγράφων ως καθορίζονται στους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμούς. Ωστόσο, και με στόχο τον περιορισμό των κινήσεων, και δεδομένου ότι για υποβολή αίτησης με την Εντολή με αρ. 2/2020, απαιτείται Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, η απαίτηση που καταγράφεται στους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμούς για «πρόσφατο» πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας και «πρόσφατο» κτηματικό σχέδιο, πρέπει να θεωρείται ότι είναι αυτό που περιέχει τα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν το πραγματικό καθεστώς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, έστω και αν τα έγγραφα αυτά είναι παλαιά.

Για υποβολή αίτησης απαιτείται:

(α) Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας, συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον Μελετητή, και στο οποίο περιλαμβάνεται και η Υπεύθυνη Δήλωση του Μελετητή για την ορθότητα των στοιχείων που καταγράφονται σε αυτό

(β) Βεβαίωση Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης του Μελετητή του έργου, η οποία θα παρέχεται από το ΕΤΕΚ, για τη διασφάλιση της ανάληψης ευθύνης των υποβαλλόμενων στοιχείων

(γ) Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης (όπου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα σχέδια).

Οι πολεοδομικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας είναι ο Συντελεστής Δόμησης, το Ποσοστό Κάλυψης, ο αριθμός ορόφων, το ύψος οικοδομής, οι αποστάσεις από τα σύνορα του οικοπέδου, οι χώροι στάθμευσης, τυχόν υπόγειο ή σοφίτα, κ.ο.κ. Οι παράγοντες αυτοί δεν ελέγχονται πλέον από τις Πολεοδομικές Αρχές, εφόσον η ορθότητα τους συμπεριλαμβάνεται στην υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου Μελετητή. Ο εν λόγω έλεγχος είναι δυνατός σε περίπτωση που εμφανούς και ουσιαστικής απόκλισης από τις επιτρεπόμενες παραμέτρους. Πέραν των πιο πάνω, η Πολεοδομική Αρχή επίσης δεν ελέγχει τις κανονιστικές πρόνοιες που διέπουν την ανάπτυξη, όπως αποστάσεις μεταξύ οικοδομών, εξώστες εντός της ελάχιστης απόστασης από τα σύνορα, μήκος επαφής βοηθητικής οικοδομής επί του συνόρου, κ.ο.κ., εφόσον η ευθύνη τήρησης των απλών και με σαφήνεια διατυπωμένων προνοιών για τα θέματα αυτά αφορά αποκλειστικά τον Μελετητή.

Στην παράγραφο 2 του Εντύπου Πολεοδομικής Βεβαιότητας, είναι δυνατόν να συμπληρωθεί ο λόγος που απαιτείται η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Πολεοδομικής Αρχής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση η Πολεοδομική Αρχή δεν δεσμεύεται για εξέταση της αίτησης εντός των χρονοδιαγραμμάτων, ως καθορίζονται στην Εγκύκλιο με αρ. Γ.Ε.1 με ημερομηνία 22/9/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης πρέπει να περιλαμβάνει:

(α) Χωροταξικό Σχέδιο: είναι ουσιαστικά η κάτοψη ισογείου, όπου σημειώνονται οι αποστάσεις της οικοδομής από τα σύνορα του υπό ανάπτυξη οικοπέδου, οι αποστάσεις μεταξύ οικοδομών, οι απαιτούμενοι χώροι στάθμευσης, το εμβαδόν τμημάτων γης σε περίπτωση δύο μονάδων, τα προτεινόμενα υψόμετρα του εδάφους (υπό ανάπτυξη οικόπεδο και παρακείμενες ιδιοκτησίες και δρόμοι)

(β) Κατόψεις άλλων επιπέδων (όπου εφαρμόζεται)

(γ) Όψεις

(δ) Τομές: δύο αντιπροσωπευτικές τομές με γραμμή φυσικού εδάφους και υψόμετρα δρόμων

(ε) Εμβαδογράμματα συντελεστή δόμησης και ποσοστού κάλυψης: για όλα τα επίπεδα των οικιστικών μονάδων, με διακριτό καθορισμό των επιφανειών που συνυπολογίζονται ή εξαιρούνται στον συντελεστή δόμησης

(στ) Εμβαδομέτρηση για το υπό δημιουργία οικόπεδο

(ζ) Φωτογραφίες του υπό ανάπτυξη οικοπέδου και των γειτονικών ιδιοκτησιών

Τα υποβαλλόμενα σχέδια θα πρέπει να είναι σε κλίμακα 1:200, ή και μικρότερη.

Τα σχέδια θα υποβάλλονται μόνο σε φύλλο χαρτιού μεγέθους Α3.

Όχι. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό να υποβάλλονται περισσότερα φύλλα χαρτιού Α3. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι η διαδικασία προβλέπει την όσον το δυνατόν απλουστευμένη υποβολή αιτήσεων, ώστε να καταστεί σαφές ότι οι Πολεοδομικές Αρχές δεν ελέγχουν πλέον λεπτομέρειες, ούτε αποτελεί ευθύνη των Αρχών η τήρηση των κανονιστικών προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης. Επιπλέον, οι αιτήσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, ωστόσο επειδή δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, οι Πολεοδομικές Αρχές δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα εξέτασης της αίτησης ηλεκτρονικά, και αναγκαστικά θα προχωρούν σε εκτύπωση των υποβαλλόμενων εγγράφων και στη δημιουργία φυσικού φακέλου, και επί του παρόντος ο υπάρχων εξοπλισμός είναι μόνο για εκτύπωση σε φύλλο μεγέθους Α3.

Οι Μελετητές μπορούν να προμηθευτούν τον ειδικό φάκελο από τα γραφεία της οικείας Πολεοδομικής Αρχής. Ο φάκελος είναι ο συνήθης απλός φάκελος με ειδική σφραγίδα: Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια, Εντολή με αρ. 2/2020, Πολεοδομική Βεβαιότητα. Ο φάκελος διατίθεται και στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Τα σχέδια θα υπογράφονται από τους Μελετητές και μετά θα σαρώνονται για υποβολή της αίτησης.

Τα σχέδια θα μπορούν να σαρώνονται και να υποβάλλονται σε μορφή .PDF ή .JPG.

Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι μέχρι 100 Μb.

Το κάθε αρχείο επισυνάπτεται/υποβάλλεται με συγκεκριμένη ετικέτα στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, για τον εύκολο και ταχύ έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων από τον αρμόδιο Λειτουργό Παραλαβής. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη επιλογή όλων των αρχείων.

Τα σχέδια πρέπει να είναι υπογεγραμμένα μόνο από τους Μελετητές.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μέχρι τις 31/12/2021 οι αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση την Εντολή με αρ. 2/2020 είναι δυνατόν να υποβάλλονται, στις Πολεοδομικές Αρχές που υπάγονται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως τόσο σε έγγραφη μορφή, αλλά και ηλεκτρονικά, στη νέα πλατφόρμα που δημιουργήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, και νοουμένου ότι ο Μελετητής είναι πιστοποιημένος χρήστης της κυβερνητικής πύλης ΑΡΙΑΔΝΗ.

Όχι. Η ηλεκτρονική υποβολή πολεοδομικών αιτήσεων είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου Πολεοδομική Αρχή είναι ο οικείος Επαρχιακός Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Στις περιπτώσεις όπου Πολεοδομική Αρχή είναι οι Δήμοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μόνο σε έντυπη μορφή, μέχρι την ολοκλήρωση των διευθετήσεων εξοπλισμού και σύνδεσης με την Κεντρική Αποθήκη Πληροφορικών, καθώς και άλλων απαιτούμενων εκ μέρους των Δήμων ενεργειών.

Από την 1/1/2022 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων που υποβάλλονται με την Εντολή με αρ. 2/2020 θα είναι υποχρεωτική σε ΟΛΕΣ τις Πολεοδομικές Αρχές, δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε έντυπη μορφή σε καμία Αρχή.

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στα πλαίσια της Εντολής με αρ. 2/2020 η Πολεοδομική Αρχή θα καταλήγει σε απόφαση επί της αίτησης εντός περιόδου 10 εργάσιμων ημερών, ως καθορίζεται στην Εγκύκλιο με αρ. Γ.Ε.1 με ημερομηνία 22/9/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στις περιπτώσεις έντυπης υποβολής αίτησης στα πλαίσια της Εντολής με αρ. 2/2020 η Πολεοδομική Αρχή θα καταλήγει σε απόφαση επί της αίτησης εντός περιόδου 20 εργάσιμων ημερών ως καθορίζεται στην Εγκύκλιο με αρ. Γ.Ε.1 με ημερομηνία 22/9/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όχι. Για τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης με τη νέα πλατφόρμα που αποτελεί μέρος του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, η δυνατότητα υποβολής παρέχεται μόνο σε εγγεγραμμένους αρχιτέκτονες, με κατοχή Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ, νοουμένου ότι είναι πιστοποιημένοι χρήστες της κυβερνητικής πύλης ΑΡΙΑΔΝΗ.

Τα απαιτούμενα δικαιώματα όλες τις πολεοδομικές αιτήσεις καθορίζονται στους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμούς, και για διευκόλυνση των Μελετητών, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως υπάρχει Υπολογιστής Δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι για υποβολή αιτήσεων με βάση την Εντολή με αρ. 2/2020, η εξαγωγή των απαιτούμενων δικαιωμάτων είναι απλή.

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω JCCSmart, σε λογαριασμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ο Μελετητής είναι δυνατόν να προχωρήσει σε προσωρινή φύλαξη της αίτησης, να εξασφαλίσει προσωρινό αριθμό αίτησης για χρήση στη JCCSmart, και με την ολοκλήρωση της πληρωμής, η απόδειξη παράγεται ηλεκτρονικά και φορτώνεται στο σύστημα, εφόσον αποτελεί απαιτούμενο έγγραφο για υποβολή της αίτησης. Η πληρωμή είναι δυνατόν να γίνει είτε από τον Αιτητή είτε τον Μελετητή.

Η πληρωμή δικαιωμάτων μέσω της JCCSmart είναι πλέον δυνατή για αριθμό τύπων αιτήσεων, ως εξής:

-ΕΑ11, αίτηση με βάση το άρθρο 28 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για παράταση ισχύος πολεοδομικής άδειας.

-ΕΑ6, αίτηση με βάση το άρθρο 27 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για ανανέωση προσωρινής πολεοδομικής άδειας.

-ΕΑ9, αίτηση με βάση το άρθρο 44 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για καθορισμό αν απαιτείται πολεοδομική άδεια.

-Αίτηση για τις προκαταρκτικές απόψεις της Πολεοδομικής Αρχής, με βάση το άρθρο 25(8) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Οι Πολεοδομικές Αρχές που υπάγονται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα ανταποκρίνονται εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου, νοουμένου ότι οι αιτήσεις είναι πλήρεις. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις δεν θα παραλαμβάνονται, ούτε θα είναι δυνατή η παραλαβή τους για προσκόμιση των ελλειπόντων στοιχείων σε επόμενη ημέρα. Σημειώνεται ότι όλες οι Πολεοδομικές Αρχές θα τηρούν μηνιαίο Μητρώο Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων με βάση την Εντολή με αρ. 2/2020, και ως καθορίζεται στην Εγκύκλιο με αρ. Γ.Ε.1 με ημερομηνία 22/9/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Νοείται ότι σε τυχόν περίπτωση τεχνικού προβλήματος, ή προβλήματος του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, ενδεχομένως να υπάρχει καθυστέρηση ανάλογη του χρόνου επίλυσης του προβλήματος.

Στις περιπτώσεις αιτήσεων που υποβάλλονται με την Εντολή με αρ. 2/2020 δεν απαιτούνται διαβουλεύσεις με άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. αν το υπό ανάπτυξη οικόπεδο εμπίπτει εντός της Νεκρής Ζώνης ή εντός Περιοχής του Δικτύου NATURA 2000, ή βρίσκεται πλησίον κηρυγμένου Αρχαίου Μνημείου, οπότε απαιτείται οπωσδήποτε η διαβούλευση με άλλα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Πολεοδομική Αρχή δεν δεσμεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στηνΕγκύκλιο με αρ. Γ.Ε.1 με ημερομηνία 22/9/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα γίνεται έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων από τον αρμόδιο Λειτουργό Παραλαβής της οικείας Πολεοδομικής Αρχής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία/έγγραφα η αίτηση δεν θα παραλαμβάνεται. Καμία εξαίρεση δεν θα γίνεται αποδεκτή, εφόσον αυτό θα υπονομεύσει τους βασικούς στόχους εισαγωγής της νέας πολιτικής αδειοδότησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες αιτήσεις, εξασφαλίζουν προσωρινό αριθμό αίτησης, και όχι τον συνήθη αριθμό της Επαρχίας (ΛΕΥ, ΛΕΜ, κ.ο.κ.). Στις περιπτώσεις ελλειπόντων στοιχείων κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση παραμένει στο σύστημα ως ελλιπής αίτηση, και ο Μελετητής ενημερώνεται μέσω του συστήματος, και καθορίζεται χρόνος για συμπλήρωση των στοιχείων που ελλείπουν. Αν ο Μελετητής και δεν ανταποκριθεί στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, η αίτηση παραλαμβάνεται, λαμβάνει αριθμό, και η Πολεοδομική Αρχή προχωρεί στην εξέταση της με βάση τα στοιχεία που έχει ενώπιον της.

Ναι. Η αίτηση είναι δυνατόν να υποβληθεί με βάση την Εντολή με αρ. 2/2020, ωστόσο εφόσον για εξέταση αιτήσεων με βάση το άρθρο 90 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, απαιτείται ανάρτηση της πρόθεσης για την ανάπτυξη για 30 ημέρες, η Πολεοδομική Αρχή δεν θα είναι δυνατόν να εξετάσει την αίτηση στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην Εγκύκλιο με αρ. Γ.Ε.1 με ημερομηνία 22/9/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά κανόνα η αίτηση πρέπει να εξετάζεται στη βάση των υποβληθέντων στοιχείων. Σε περίπτωση ωστόσο που για συγκεκριμένο λόγο ο Μελετητής επιθυμεί αντικατάσταση/τροποποίηση υποβληθέντος σχεδίου, τότε αυτό είναι δυνατόν, και για τυχόν μη τήρηση των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων δεν ευθύνεται η Πολεοδομική Αρχή. Στις περιπτώσεις αιτήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, τυχόν νέα σχέδια θα υποβάλλονται με φυσική παρουσία, εφόσον η δυνατότητα χρήσης της νέας πλατφόρμας λήγει μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης και την εξασφάλιση της Γνωστοποίησης Λήψης.

Η πλήρης ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αίτηση με την Εντολή με αρ. 2/2020 αναλαμβάνεται, με την υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης, από τον Μελετητή. Στην Εγκύκλιο με αρ. Γ.Ε.1 με ημερομηνία 22/9/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνονται τυπικοί όροι που θα θέτουν οι Πολεοδομικές Αρχές στις πολεοδομικές άδειες, που καθορίζουν τις επιπτώσεις σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων.

Η Πολεοδομική Αρχή δεν προβαίνει σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων, δεδομένου ότι η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων βαραίνει τον Μελετητή. Είναι ωστόσο δυνατόν να γίνει έλεγχος, πριν ή και μετά τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας.

Σε περίπτωση που στα πλαίσια τυχόν ελέγχου πριν την χορήγηση πολεοδομικής άδειας διαπιστώνονται ουσιώδεις ανακρίβειες/λάθη (π.χ. συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης, ύψος κύριας και βοηθητικής οικοδομής αποστάσεις από τα σύνορα, επιχωματώσεις, κ.λπ.), η αίτηση θα απορρίπτεται και θα ενημερώνεται σχετικά ο Αιτητής.

Σε περίπτωση που μετά τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας, διαπιστωθεί ότι έχουν δηλωθεί λανθασμένα στοιχεία που αφορούν ουσιώδη θέματα (π.χ. συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης, ύψος κύριας και βοηθητικής οικοδομής αποστάσεις από τα σύνορα, επιχωματώσεις, κ.λπ.), η Πολεοδομική Αρχή θα ενημερώνει σχετικά τον Αιτητή και η πολεοδομική άδεια θα παύει να ισχύει. Σχετικός τυπικός όρος για το ενδεχόμενο τερματισμού της ισχύος της άδειας τίθεται στη χορηγηθείσα πολεοδομική άδεια. Επιπρόσθετα, η Πολεοδομική Αρχή δύναται να υποβάλει τεκμηριωμένη καταγγελία στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, συμπληρώνοντας το Έντυπο Καταγγελίας σύμφωνα με τους περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κανονισμούς, και ενημερώνοντας τον Αιτητή και την Ασφαλιστική Εταιρεία του Μελετητή, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι, όπως π.χ. επανάληψη της υποβολής λανθασμένων στοιχειών από συγκεκριμένο μελετητή. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση επανάληψης του φαινομένου υποβολής λανθασμένων στοιχείων από τον ίδιο Μελετητή, η Πολεοδομική Αρχή θα απέχει από την παραλαβή της Αίτησης.

Σε περίπτωση που μετά και την ανέγερση της οικοδομής διαπιστωθεί ότι έχουν δηλωθεί λανθασμένα στοιχεία που αφορούν ουσιώδη θέματα (π.χ. συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης, ύψος κύριας και βοηθητικής οικοδομής αποστάσεις από τα σύνορα, επιχωματώσεις, κ.λπ.), και δεδομένου ότι με σχετικό τυπικό όρο στην πολεοδομική άδεια σε τέτοιες περιπτώσεις αυτή παύει να ισχύει, θα πρέπει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, ενημερώνοντας τον Αιτητή και την Ασφαλιστική Εταιρεία του Μελετητή.

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οι αιτήσεις που τώρα εμπίπτουν στις περιπτώσεις της Εντολής με αρ. 2/2020, και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί και εκκρεμεί αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας με βάση την Εντολή με αρ. 1/2011 (στις περιπτώσεις δηλαδή που δεν εφαρμοζόταν το Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης (δηλαδή η πολεοδομική άδεια δεν ήταν δυνατό να θεωρηθεί δοσμένη), θα προωθούνται στα πλαίσια της παλαιάς διαδικασίας του αυτοελέγχου, χωρίς απαίτηση για οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία ή νέα σχέδια, εκτός αν ο Μελετητής επιθυμεί να τα αντικαταστήσει, και νοουμένου ότι υποβληθεί η απαιτούμενη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.

Στις περιπτώσεις που παρόλο που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της Εντολής με αρ. 2/2020 και για τις οποίες έχει εξασφαλισθεί πολεοδομική άδεια πριν την 1/10/2020, η αίτηση για εξασφάλιση άδειας οικοδομής δεν είναι δυνατή με βάση το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Αίτησης για Έκδοση Άδειας των Οικιστικών Αναπτύξεων μέχρι Δύο Οικιστικές Μονάδες) Διάταγμα του 2020 (ΚΔΠ 388/2020).

Η έναρξη εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης επιλέγηκε να αφορά απλές αιτήσεις, για τις οποίες δεν παρατηρήθηκε διαφορετική προσέγγιση από τις διάφορες Πολεοδομικές Αρχές ή και τους Μελετητές. Σημειώνεται ότι με σκοπό τη διασφάλιση της ομοιομορφίας στην εφαρμογή των προνοιών της Εντολής με αρ. 1/2017 του Υπουργού Εσωτερικών, ιδιαίτερα για θέματα υπολογισμού του συντελεστή δόμησης, έχει αποσταλεί σε όλες τις Πολεοδομικές Αρχές Εγκύκλιος Επιστολή με ημερομηνία 5/6/2019 του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ως συντονιστή των Πολεοδομικών Αρχών με βάση το Διάταγμα Εκχώρησης Εξουσιών), με διευκρινίσεις σε σχέση με την ερμηνεία διάφορων προνοιών της Εντολής με αρ. 1/2017. Η Εγκύκλιος επιστολή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα ερμηνείας, θα αποσταλεί αμέσως σχετική διευκρινιστική επιστολή.

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Ναι. Οποιαδήποτε γενικής φύσεως ερωτήματα για το στάδιο της πολεοδομικής αδειοδότησης, είναι δυνατόν να αποστέλλονται στην κεντρική διεύθυνση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, centraltph@tph.moi.gov.cy και θα απαντώνται εντός 3 εργάσιμων ημερών, ο δε παρών Πίνακας θα εκσυγχρονίζεται σε περίπτωση που τα ερωτήματα δεν περιλαμβάνονται ήδη σε αυτόν.

Ναι. Οποιαδήποτε γενικής φύσεως ερωτήματα για το στάδιο της οικοδομικής αδειοδότησης, είναι δυνατόν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών buildreg@moi.gov.cy

Οποιαδήποτε ερωτήματα αυτής της φύσης είναι δυνατόν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΤΕΚ cyprus@etek.org.cy

Ως άνω

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Νέα Διαδικασία της Οικοδομικής Αδειοδότησης (Παρουσίαση ΥΠΕΣ 24-9-2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Νέο Πλαίσιο Πολεοδομικής Αδειοδότησης (Παρουσίαση Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 24-9-2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΟΔΗΓΟΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 16-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_2020 (Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη - Πολεοδομική Βεβαιότητα (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 386 - το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδα) Ειδικό (Καταργητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος (ΕΝΤΟΛΗ 2_2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Excel (1)-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο Excel (3)-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΧΩΡΙΣ (dropdown).xlsx
Κατεβάστε το αρχείο Excel (2)-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(1)_ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ_διορθωμένο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(2)_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_διορθωμένο.pdfPDF ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(3)_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.PDFPDF ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(4)_Παρ.3α_ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΔΟΜΗΣΗΣ_ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ_ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.PDFPDF ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(5)_Παρ. 3β_ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΔΟΜΗΣΗΣ_ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ_ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.PDF