Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Κεντρικό email Υπουργείου Εσωτερικών:

info@moi.gov.cy


Διεύθυνση Υπουργείου Εσωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών - 1453, Λευκωσία
Γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη Τηλ. 22 867 800
Γενικό Αρχείο - Αρ. Φαξ. 22 67 14 65
Γραφείο Υπουργού - Τηλ. 22 867 600 - Φαξ. 22676709


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα