Εντολές

Εντολές Υπουργού Εσωτερικων


Εντολες Υπουργού Εσωτερικών - Σε Ισχύ


1Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- Καταλογος
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2019 (Κοινωνική Στέγη - Προσιτή Κατοικία)
[Replication or Save Conflict]
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2017 (ΣΔ-ΠΚ-Αρ_Ορόφων-'Υψος-Αποστάσεις)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2016 (ΤΡΟΠ 13ΔΕΚ2016) (Πρότυπα Παροχής Χώρων Σταθμευσης)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/1994 (ΕΝΠ)-(Ικανοποιητική Προσπέλαση)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2000 (Κώδικας για τη Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2003 (Προδιαγραφές αναπτύξεων που αφορούν Φοιτητικές Εστίες)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2005 (Προκατασκευασμένες και ξύλινες προκατασκευασμένες οικοδομές)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 2/2005 (Μητρώο Πολεοδομικών Αιτήσεων)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2006 (ΕΝΠ) (Αναπτύξεις ΑΗΚ)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 2/2006 (Χωροθέτηση Αναπτύξεων ΑΠΕ)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 3/2006 (Σταθμοί Ραδιοεπικοινωνίας )
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2007 (Ίση Μεταχείριση Παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 2/2007 (Κώδικας για τη Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης για Γκολφ)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2008 (Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 2/2008 (Ειδικές Επιτροπές Άσκησης Αισθητικου Ελεγxου)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 4/2008 (Διαδικασία διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης Τοπικά Σχέδια, Σχεδια Περιοχής)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2011 (Τροπ, ΕΝΤΟΛΗΣ 1_2008) & Αιτήσεις Αυτοελέγχου
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2020 (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με Αναπτύξεις)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 1/2015 (Εξαγορά Δημόσιου Χώρου Πρασίνου)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 2/2016 ΔΕΚ2016 (Εξαγορά Χώρων Στάθμευσης)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 3/2016 (Εξαγορά υποχρέωσης κατασκευής παραλιακού πεζόδρομου ή και ποδηλατόδρομου )
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕντολή 1/2019 (Κοινωνική Στέγη - Προσιτή Κατοικία)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΟΛΗ 1/2020 ΥπουργούΕσωτερικών - Χρήση ΑΠΕ σε σχέση με Αναπτύξεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 2/2020 (Πολεοδομική Βεβαιότητα για Οικιστική Ανάπτυξη)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΟΛΗ 3/2020 (Κοινωνική στέγη - Προσιτή κατοικία)