ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κανονισμοί


Σε σχέση με τους, πιο κάτω, περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς, είναι οι περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/E1A484B559D8B4F5C2257DE30024C7D4?OpenDocument.


1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί
2Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat,Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί - Αρχείο


_______________________________________________
© 2017 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο ΕσωτερικώνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής