Επικοινωνία

1. Κεντρικά Γραφεία:
Οδός Κινύρα 5 - 6,
1102 Λευκωσία
Τ.Θ. 24401, 1705 Λευκωσία
Τηλ.: 22408100
Φαξ.: 22677570
email: centraltph@tph.moi.gov.cy

- Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών:
Τηλ.:22408145,
Φαξ.: 22408268


- Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων:
Τηλ.:22409507, Φαξ.: 22302067,


- Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

α) Κλάδος Συντονισμού και Υλοποίησης Έργων (Κλάδος Πολεοδομικών Έργων - Οδικά Έργα & Κλάδος Πολεοδομικών Έργων Β - Ανάπλαση / Διαμόρφωση Χώρων)
Τηλ.: 22408219
Φαξ: 22303404


β) Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τηλ.: 22408176
Φάξ: 22408262


- Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής:
Τηλ.:22409546
Φαξ.: 22302363


2. Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλίμαχου και Βυζαντίου, Κτήριο Καλλίμαχος 4, Στρόβολος 2064
Τηλ.: 22401900
Φαξ.: 22668607
email: dcley@tph.moi.gov.cy

3. Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας:
Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 104, 6051
T.Θ.40611, 6306 Λάρνακα
Τηλ.:24821130
Φαξ.:24304416
email: dclar@tph.moi.gov.cy4. Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού:
Γωνία Ανεξαρτησίας και Αθηνών
Τ.Θ.50421, Τ.Τ.3604
Τηλ.:25803159
Φαξ.: 25305494
email: dclem@tph.moi.gov.cy

5. Επαρχιακό Γραφείο Πάφου:
Λεωφόρος Νεόφυτου Νικολαϊδη, Νεα Κυβερνητικά Κτίρια, Μπλοκ Δ
Τ.Θ.60521, 8104 Πάφος
Τηλ.:26804481, 26804480
Φαξ.: 26306281
email: dcpaf@tph.moi.gov.cy6. Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου:
Λεωφόρος 1ης Απριλίου 245
5280 Παραλίμνι
2ος όροφος
Τηλ.: 23840830, 23840811
Φαξ.: 23840833
email: dcamx@tph.moi.gov.cy