Πολεοδομική Αδειοδότηση

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΑΦΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ
08.00 - 15.00

Παρακαλείται το κοινό όπως τηρεί πιστά και κατά το δυνατόν, το πιο πάνω ωράριο επισκέψεων σε Λειτουργούς και Τεχνικούς

Προτρέπεται επίσης το κοινό όπως διευθετεί εκ των προτέρων συνάντηση με τον Λειτουργό ή Τεχνικό, υπεύθυνο για την περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται, τόσο για κατάλληλη σχετική προετοιμασία των Λειτουργών και ουσιαστικό αποτέλεσμα προς όφελος του αιτητή, όσο και για γενικό προγραμματισμό της εργασίας του Γραφείου.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

No documents found