Νομοθεσία και κανονισμοί που διέπουν διατηρητέες οικοδομές


Η βασική νομοθεσία που διέπει τις διατηρητέες οικοδομές είναι το Άρθρο 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου του 1972. Επιπλέον, ο Περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος 240(Ι)2002 και οι τροποποιήσεις του καθορίζουν το σχέδιο κινήτρων για αποκατάσταση των διατηρητέων οικοδομών.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat N 37(I)2014.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat N 47(I)2014.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat N 240(I)2002.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 89 2015(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΚΤΕΣ).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 88 2015(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ).pdfNo documents found