ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία και κανονισμοί που διέπουν διατηρητέες οικοδομές


Η βασική νομοθεσία που διέπει τις διατηρητέες οικοδομές είναι το Άρθρο 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου του 1972. Επιπλέον, ο Περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος 240(Ι)2002 και οι τροποποιήσεις του καθορίζουν το σχέδιο κινήτρων για αποκατάσταση των διατηρητέων οικοδομών.


_______________________________________________
© 2017 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο ΕσωτερικώνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής