Πολιτική Άμυνα


Πρώτη συνάντηση της Κυπριακής «Κοινότητας Πρακτικής» για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών μόλυνσης νερού


Η Πολιτική Άμυνα Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσαν την 1η συνάντηση της «Κοινότητας Πρακτικής» (Community of Practice), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «PathoCERT», για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών μόλυνσης νερού με παθογόνους μικρο-οργανισμούς. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, άτομα που έρχονται σε επαφή με μολυσμένο νερό μπορεί να υποστούν σοβαρές επιπλοκές στην υγεία τους ή ακόμα και θάνατο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρχει τόσο η κατάλληλη τεχνολογία, όσο τα πρωτόκολλα και η εκπαίδευση του προσωπικού, για μείωση αυτού του κινδύνου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2021 και σε αυτήν έλαβαν μέρος 25 εμπειρογνώμονες από 12 οργανισμούς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης, μελετήθηκαν υποθετικά σενάρια περιστατικών μόλυνσης νερού, όπως για παράδειγμα ένας σεισμός στην Κύπρο, ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα του νερού λόγω εισροής λυμάτων και άλλων ουσιών στο δίκτυο του νερού, καθώς και να επιφέρει πιθανή μόλυνση στο φράγμα του Κούρη Οι πρώτοι ανταποκριτές, σε συνεργασία με ειδικούς από διάφορες υπηρεσίες, ανέλυσαν τα σενάρια και εισηγήθηκαν απόψεις ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών που πρέπει να έχουν οι οργανισμοί μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.

Σύμφωνα με τον Ερευνητή Επίκουρο Καθηγητή στο Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και Τεχνικό Συντονιστή του Έργου, Δημήτρη Ηλιάδη, «μέσω του έργου PathoCERT, στοχεύουμε στη βελτίωση της ικανότητας των πρώτων ανταποκριτών να διαχειρίζονται περιστατικά μόλυνσης νερού μέσω νέων τεχνολογιών για την γρήγορη ανίχνευση παθογόνων, στη δημιουργία νέων εργαλείων για την βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης, και στη δοκιμή νέων μεθόδων για τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης των κρίσεων αυτών».

Εκ μέρους της Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου, η Λειτουργός Α’, Ευτυχία Στόκκου, δήλωσε ότι «η συνεργασία των πρώτων ανταποκριτών στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών είναι ύψιστης σημασίας, και γι’ αυτό το λόγο θα διεξαχθεί άσκηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Εγκέλαδος με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στην οποία θα προστεθούν σενάρια μόλυνσης του νερού με παθογόνα».

Όλοι οι οργανισμοί επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα, και τα αποτελέσματα της συνάντησης θα αναλυθούν για να συνδυαστούν μαζί με τα αποτελέσματα από τις άλλες Κοινότητες Πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα www.pathocert.euShare