Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Ενεργοποίηση Ομάδας Διάσωσης Πάφου για την ανεύρεση ελλείποντος προσώπου στην Επαρχία Πάφου - 08/11/2017 01:53:48 μμ


Η Πολιτική Άμυνα, κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας Κύπρου, στις 7 Νοεμβρίου 2017, ενεργοποίησε την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Πάφου για την ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού τουρίστα από τη Βρετανία, του οποίου είχαν χαθεί τα ίχνη από την προηγούμενη μέρα. Ο άντρας εντοπίστηκε από τα μέλη της Ομάδας νεκρός σε μία θαλασσοσπηλιά στην περιοχή «Κοτσιάς» στην Κισσόνεργα.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ