Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Κλήση για εγγραφή και κατάταξη ανδρών που γεννήθηκαν το 1964 - 08/11/2018 09:02:20 AM


Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ανακοινώνει ότι μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους Περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 και σχετική Γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών, έχουν κληθεί για εγγραφή και κατάταξη για υπηρεσία δύο χρόνων στη Δύναμη, όλοι οι άνδρες πολίτες της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν το 1964, και διαμένουν στις εδαφικές περιοχές της Δημοκρατίας.

Η εγγραφή και κατάταξη των υπόχρεων θα γίνεται στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία, στους κατά τόπους Σταθμούς Πολιτικής Άμυνας ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους. Για την επαρχία Αμμοχώστου άρχισε από την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου και θα συνεχίζεται μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018. Για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου αρχίζει τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου και θα συνεχίζεται μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένων αμφοτέρων των ημερομηνιών, κατά τις ακόλουθες ώρες:

Για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου

Για τις περιοχές των πόλεων:από τις 8:30 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.,
και από τις 5:30 μ.μ. μέχρι 7:30 μ.μ στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία.
Για τις περιοχές της υπαίθρου: και από τις 5:30 μ.μ. μέχρι 7:30 μ.μ στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία, ή
από 6:30 μ.μ. μέχρι 8:30 μ.μ., στους κατά τόπους Σταθμούς ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους.
Για την Επαρχία Λεμεσού,
Για τις περιοχές της πόλης:από 8:30 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.,
και από τις 5:30 μ.μ. μέχρι τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού (ΠΕΔΠΑ Λεμεσού).
Για τις περιοχές της υπαίθρου:από 8:30 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ. στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων
και από τις 5:30 μ.μ. μέχρι τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού.
Για την Επαρχία Αμμοχώστου,
Για το Δήμο Παραλιμνίου:από τις 8:30 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.
και από τις 6:30 μ.μ. μέχρι 8:30 μ.μ στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Αμμοχώστου.
Για τις υπόλοιπες περιοχέςαπό 6:30 μ.μ. μέχρι 8:30 μ.μ., στους κατά τόπους Σταθμούς /Υποσταθμούς / Δήμους / Κοινότητες.

Όλοι όσοι θα προσέρχονται για εγγραφή και κατάταξη, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο της Πολιτικής τους Ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν με τα πιο κάτω τηλέφωνα:

ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας: 22403470

ΠΕΔΠΑ Λεμεσού: 25811024

ΠΕΔΠΑ Λάρνακας: 24802034

ΠΕΔΠΑ Πάφου: 26818470

ΠΕΔΠΑ Αμμοχώστου: 23815151EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

National Risk Assessment

Exercise Unified Response

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ