Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Ηχούν οι Σειρήνες στις 15 και 20 Ιουλίου
Ο ρόλος της Πολιτικής Άμυνας σήμερα και η σημασία της έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού - 23/07/2019 08:17:42 AM


Οι σειρήνες θα ηχήσουν σε όλη την Κύπρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Στις 15 Ιουλίου θα ηχήσουν στις 8.20 το πρωί, ενώ στις 20 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί, με το σύνθημα έναρξης συναγερμού. Η επιλογή της ώρας συμπίπτει με τη χρονικό σημείο στο οποίο εκδηλώθηκαν, αντίστοιχα, το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή.

Οι σειρήνες ενεργοποιούνται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που διαθέτει η Πολιτική Άμυνα. Το σύστημα αυτό έχει 150 σειρήνες Παγκύπρια και είναι μέρος του ευρύτερου συστήματος επικοινωνίας της Πολιτικής Άμυνας για την προστασία του πληθυσμού, όταν παραστεί ανάγκη.

Παρά την δημόσια ήχησή τους σε μαύρες επετείους, οι σειρήνες είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν και σε περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών. Με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της Κύπρου για προστασία του πληθυσμού σε περίπτωση ανάγκης, η Πολιτική Άμυνα λειτουργεί Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων, σε εικοσιτετράωρη βάση, το οποίο στον τομέα επικοινωνιών έχει τη δυνατότητα να ηχήσει συναγερμό, να ενεργοποιήσει ασύρματο δίκτυο και να στείλει σήμα κινητοποίησης προς τα μέλη της (μόνιμο προσωπικό, εθελοντές, υπόχρεους) καθώς και φωνητικά μηνύματα. Τα συστήματα αυτά είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση μαζικής καταστροφής, αν καταρρεύει το τηλεφωνικό δίκτυο.

H Πολιτική Άμυνα είναι Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, με κύρια αποστολή την προστασία του πληθυσμού. Με τις δραστηριότητές της, συμβάλλει στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, την πρόληψη, την ανταπόκριση, ή και τον περιορισμό των επιπτώσεων από καταστροφές. Η Δύναμη δρα και επικουρικά προς τις άλλες ζωτικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μόνιμα στελέχη, εθελοντές και υπόχρεα μέλη, στους τομείς της έρευνας και διάσωσης, της πυρόσβεσης, της παροχής Α’ Βοηθειών, της στέγασης και σίτισης πληγέντων και της φύλαξης συνοικιών. Η Πολιτική Άμυνα διαχειρίζεται Σχέδια έκτακτης ανάγκης, που σήμερα αφορούν στο σεισμό, τις ακραίες καιρικές συνθήκες, τα τεχνολογικά ατυχήματα (εξωτερικά σχέδια προστασίας του πληθυσμού), και τις εκκενώσεις κοινοτήτων, αν κριθεί αναγκαίο.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ