Πολιτική ΆμυναΜε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η συνάντηση της Κοινότητας Εμπειρογνωμόνων Κύπρου, η οποία διοργανώθηκε από την Πολιτική Άμυνα της Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 19 Νοεμβρίου 2021.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «PathoCERT», που στόχο έχει τη χρήση νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περισταστικών μόλυνσης νερού και σε αυτήν έλαβαν μέρος 26 εμπειρογνώμονες από 15 οργανισμούς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της 2ης συνάντησης παρουσιάστηκαν διεξοδικά οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου «PathoCERT», οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους Πρώτους Ανταποκριτές και τους οργανισμούς διαχείρισης υδάτινων πόρων και υδροδότησης να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν πιθανά περιστατικά μολύνσεων του νερού. Μετά την παρουσίαση, διαμορφώθηκαν τα σενάρια των πιλοτικών ασκήσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό, με επικεφαλής την Πολιτική Άμυνα, στο πλαίσιο του προγράμματος «PathoCERT». Τέλος, έγινε σύνδεση των τεχνολογιών «PathoCERT» με πραγματικά περιστατικά και εξαγωγή επιπλέον απαιτήσεων για περεταίρω ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών.

Σύμφωνα με τον Επίκουρο Ερευνητή Καθηγητή στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου και Τεχνικό Συντονιστή του Έργου, Δρ. Δημήτρη Ηλιάδη: «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και ιδιαίτερα η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, η αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι πλημμύρες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι πυρκαγιές, αναμένεται να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην μείωση της ποιότητας του νερού, απειλώντας ανθρώπινες ζωές αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.».

Σύμφωνα με τη Λειτουργό Α’ της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, κα Ευτυχία Στόκκου: «Ένας εκ των στόχων του PathoCERT, είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο, αποτελούμενο από πρώτους ανταποκριτές, οργανισμούς νερού, άλλα κυβερνητικά τμήματα, επαρχιακές και τοπικές διοικήσεις καθώς και ερευνητές, για την εκπαίδευση και προετοιμασία διαχείρισης τέτοιων ακραίων περιστατικών».


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα www.pathocert.eu
Share