Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Δωρεάν Μέτρηση Ραδονίου για Μέλη και Συνεργάτες της Πολιτικής Άμυνας - 08/07/2019 10:28:39 AM


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ζήτησε τη συνεργασία της Πολιτικής Άμυνας (επίσης, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών), για τοποθέτηση μετρητών επιπέδων ραδονίου σε κατοικίες. Υπάρχουν ήδη κάποιες μετρήσεις ανά το παγκύπριο, αλλά όχι συστηματοποιημένες, πράγμα που θα γίνει τώρα. Το ραδόνιο είναι άχρωμο, άοσμο και ραδιενεργό αέριο, που μπορεί να προέλθει από το υπέδαφος ενός κτιρίου. Αν είναι γνωστό πριν το κτίσιμο, μπορεί να ληφθούν μέτρα για την παρεμπόδισή του. Αν γίνει γνωστό μετά την ανέγερση, μπορεί να ληφθούν μέτρα εξαερισμού του χώρου. Φτάνει μόνο να το γνωρίζει ο χρήστης του χώρου! Η Κύπρος είναι μια από τις τελευταίες χώρες της ΕΕ που θα διεξάγει συστηματικές μετρήσεις. Όσοι ενδιαφέρονται για δωρεάν μέτρηση, παρακαλούνται να δηλώσουν όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, στο email nparis@cd.moi.gov.cy μέχρι τη νέα προθεσμία, που δόθηκε, 30 Ιουλίου 2019.

Μετά από επιπρόσθετες λεπτομέρειες, οι οποίες δόθηκαν μας από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, θα ισχύσουν οι πιο κάτω διευθετήσεις για τους μετρητές ραδονίου:

1. Θα υπάρξει, κατά το δυνατόν, ομοιόμορφη κατανομή μετρητών ανά την Κύπρο, με την τοποθέτηση 10 περίπου μετρητών ανά δέκα (10) τετραγωνικά χιλιόμετρα.

2. Οι πρώτοι μετρητές αναμένεται να τοποθετηθούν τον Σεπτέμβρη του 2019 και να συλλεχθούν το καλοκαίρι του 2020.

3. Σε πρώτη φάση θα τοποθετηθούν σε κατοικίες και συγκεκριμένα -κατά προτίμηση- σε σαλόνια και υπνοδωμάτια.

4. Σε δεύτερη φάση θα τοποθετηθούν σε επαγγελματικά υποστατικά, κατά την περίοδο 2020-2021 και για διάστημα περίπου ενός χρόνου.

5. Οι μετρητές θα έχουν μικρές διαστάσεις, όσο ενός κινητού τηλεφώνου, δεν θα χρειάζονται παροχή ρεύματος ούτε κάποιον να παίρνει μετρήσεις.

6. Θα προτιμηθούν ισόγειοι χώροι ή και ανώγειοι χώροι, οι οποίοι, όμως, συνδέονται με το ισόγειο με εσωτερική σκάλα.

7. Οι μετρητές θα τοποθετηθούν μακριά από πορτοπαράθυρα και μακριά από σόμπες και κλιματιστικά. Ο ιδανικός χώρος είναι να κρεμαστούν από φωτιστικό, 30 εκ. από το ταβάνι.

Η τοποθέτηση μετρητών από Σχέδιο Δράσης 2018-2025 για μείωση των επιπτώσεων από την εκπομπή ραδονίου.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ