Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

ΑΙΓΙΣ


Ένταξη Σύμβασης για την Αξιολόγηση Κινδύνων στην Κυπριακή Δημοκρατίας (Αρ. Διαγωνισμού 004/2018) στη Δράση «ΑΙΓΙΣ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της ΚύπρουΗ πιο πάνω σύμβαση έχει ενταχθεί στη Δράση «ΑΙΓΙΣ» - Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων.

Ως εκ τούτου η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

https://aegisproject.eu/Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRA_CYPRUS_2018_combined-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRA National Risk Assessment.pdf


EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ