Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Υποστήριξη της Λειτουργίας του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας Ατόμων που Χρήζουν Διεθνούς Προστασίας, Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά - 21/05/2019 01:14:18 PM


Το Υπουργείο Εσωτερικών ως συντονιστής του Εθνικού Ειδικού Σχεδίου «Ναυκράτης» το οποίο αφορά στη διαχείριση μαζικής άφιξης ατόμων που χρήζουν προστασίας , κυρίως από τρίτες χώρες, ανέθεσε στην Πολιτική Άμυνα την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων για την βέλτιστη εφαρμογή του.

Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των μέτρων αυτών, η Πολιτική Άμυνα ως Τελικός Δικαιούχος έχει συνάψει Συμφωνία Επιδότησης με την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι η Υπεύθυνη Αρχή για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την υποστήριξη της λειτουργίας του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας Ατόμων που Χρήζουν Διεθνούς Προστασίας, Πουρνάρα, στην Κοκκινοτριμιθιά.

Το έργο, έχει διάρκεια 36 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 31 Δεκεμβρίου 2020. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα €817.656,55. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το 100% του ποσού θα καλυφθεί από ενωσιακή χρηματοδότηση.

Με την υλοποίηση του Έργου, αναμένεται διαμόρφωση αποτελεσματικότερης διοίκησης και λειτουργίας του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας Ατόμων που Χρήζουν Διεθνούς Προστασίας καθώς επίσης, βελτιωμένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους διαμένοντες.

Τα άτομα που θα φιλοξενούνται στον χώρο, θα επωφεληθούν από την παροχή γευμάτων, υπηρεσιών καθαριότητας, ασφάλειας και μεταφορών. Επιπρόσθετα θα εξασφαλιστεί εξοπλισμός όπως αντίσκηνα ταχείας ανάπτυξης, πάνω κάτω κρεβάτια και πλυντήρια ρούχων και θα προσφέρονται υλικά όπως κουβέρτες και αδιάβροχα με στόχο τη διευκόλυνση της διαμονής των φιλοξενουμένων.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ