Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Ενεργοποίηση του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας «Πουρνάρα» - 08/11/2017 11:39:45 πμ


Η Πολιτική Άμυνα ενεργοποίησε εκ νέου τον Χώρο Προσωρινής φιλοξενίας «Πουρνάρα», στον οποίο υποδέχθηκε την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017, 34 Σύριους, μεταξύ τους 7 παιδιά και 3 γυναίκες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή Πύλας. Οι 34 άτυποι μετανάστες παρέμειναν στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας και με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την υποβολή, από αυτούς, αίτησης ασύλου από την Κυπριακή Δημοκρατία, αποχώρησαν την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017. Πέραν από την στήριξη που τους παρείχε η Κυπριακή Δημοκρατία και μέσω της Πολιτικής Άμυνας, μέλη του Ερυθρού Σταυρού προσέφεραν είδη στους 34 άτυπους μετανάστες.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ