Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Πρόγραμμα ‘PEER REVIEW’ για την Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων της Κυπριακής Δημοκρατίας - 26/11/2018 08:44:22 AM


Η Πολιτική Άμυνα ανακοινώνει ότι διεξάχθηκε με επιτυχία επίσκεψη εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια το προγράμματος “Αξιολόγησης Ομότιμων” (peer review) της Κυπριακής Δημοκρατίας από 12-16 Νοεμβρίου 2018. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα Κράτη Μέλη πάνω στα προγράμματα της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων που καταρτίζουν. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει από “peer review” τα ακόλουθα Κράτη Μέλη της ΕΕ και Συνδεδεμένα Κράτη: Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία, Εσθονία, Μάλτα, Πολωνία, Βουλγαρία, Τουρκία και Γεωργία. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική.

H ολοκλήρωση αυτής της φάσης του προγράμματος “peer review” έγινε δυνατή χάρις στην καθοριστική συμβολή επιστημόνων από διάφορα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και συγκεκριμένα από το: Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού), το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Δασών, την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπό το συντονισμό της Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους για τον επαγγελματισμό, άριστη γνώση του αντικειμένου αλλά και προπαντός τη διάθεση για συλλογική δουλειά που επέδειξαν οι εκπρόσωποι των διαφόρων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας που συνεργάστηκαν μαζί τους. Το πρόγραμμα αναμένεται να παραγάγει τα τελικά αποτελέσματα μέχρι τον Μάρτιο του 2019.

Η Κυπριακή Δημοκρατία διεξάγει, παράλληλα, και πάλι υπό το συντονισμό της Πολιτικής Άμυνας, μελέτη για την αξιολόγηση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που δυνατόν να αντιμετωπίσει. Η μελέτη αυτή αναμένεται να ετοιμαστεί πριν το τέλος του 2018 κα αφορά σεισμό, τσουνάμι, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, λειψυδρία, μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα, άνοδο της στάθμης της θάλασσας, διάβρωση παραλίων, θαλάσσια ρύπανση και σύνθετες ή συμπίπτουσες κρίσεις. Με τον όρο «αξιολόγηση» εννοείται ότι θα υπολογισθούν οι πιθανότητες να επισυμβεί μια καταστροφή και ταυτόχρονα οι πιθανές συνέπειες στο ανθρώπινο δυναμικό, το κτιστό περιβάλλον και το φυσικό περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο ικανοποιεί θεσμικές της υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ αλλά ταυτόχρονα παράγει επιστημονική γνώση για την βελτιστοποίηση των Σχεδίων Δράσης της για επείγουσες καταστάσεις.

Στη φωτογραφία ο Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας και ο Unit Deputy Director της DG ECHO Modris Stasuls.
EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

National Risk Assessment

Exercise Unified Response

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ