Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Χώρος Προσωρινής Φιλοξενίας "Πουρνάρα" στην Κοκκινοτριμιθιά - 02/01/2019 12:51:40 PM


Ανακοινώνεται ότι κατά το Δεκέμβριο 2018 η Πολιτική Άμυνα φιλοξένησε, στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας «Πουρνάρα», στην Κοκκινοτριμιθιά, τους ακόλουθους αριθμούς άτυπων μεταναστών:

α/α
Ημερομηνία
Χώρος άφιξης στην Δημοκρατία
Αριθμός ατόμων
1
02/12/18
Πόλη Χρυσοχούς
8
2
02/12/18
Λάρνακα
19
3
09/12/18
Λιμνίτης
40
4
10/12/18
Λάρνακα
7
5
11/12/18
Αστρομερίτης
6
6
11/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
8
7
11/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
3
8
12/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
4
9
17/12/18
Αστυνομία Λάρνακας
13
10
19/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
8
11
19/12/18
Βρετανικές Βάσεις
1
12
22/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
1
13
23/12/18
Πέρα Χωριό
10
14
23/12/18
Λάρνακας
7
15
24/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
5
16
24/12/18
Περιστερώνα
14
17
25/12/18
Πόλη Χρυσοχούς
19
18
26/12/18
ΚΕΠΥ
4
19
30/12/18
Λιμνίτης
37
20
30/12/18
Λύμπια
10
ΣΥΝΟΛΟ
224EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

National Risk Assessment

Exercise Unified Response

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ