Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Χώρος Προσωρινής Φιλοξενίας "Πουρνάρα" στην Κοκκινοτριμιθιά - 02/01/2019 12:51:40 PM


Ανακοινώνεται ότι κατά το Δεκέμβριο 2018 η Πολιτική Άμυνα φιλοξένησε, στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας «Πουρνάρα», στην Κοκκινοτριμιθιά, τους ακόλουθους αριθμούς άτυπων μεταναστών:

α/α
Ημερομηνία
Χώρος άφιξης στην Δημοκρατία
Αριθμός ατόμων
1
02/12/18
Πόλη Χρυσοχούς
8
2
02/12/18
Λάρνακα
19
3
09/12/18
Λιμνίτης
40
4
10/12/18
Λάρνακα
7
5
11/12/18
Αστρομερίτης
6
6
11/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
8
7
11/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
3
8
12/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
4
9
17/12/18
Αστυνομία Λάρνακας
13
10
19/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
8
11
19/12/18
Βρετανικές Βάσεις
1
12
22/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
1
13
23/12/18
Πέρα Χωριό
10
14
23/12/18
Λάρνακας
7
15
24/12/18
Αστυνομία Λυκαβηττού
5
16
24/12/18
Περιστερώνα
14
17
25/12/18
Πόλη Χρυσοχούς
19
18
26/12/18
ΚΕΠΥ
4
19
30/12/18
Λιμνίτης
37
20
30/12/18
Λύμπια
10
ΣΥΝΟΛΟ
224EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ