Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Άσκηση «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2018» - 06/12/2018 11:06:12 AM


Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα διεξήγαγε την άσκηση με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2018», με σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών ενεργοποίησης των Σχεδίων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με την δοκιμή του Σχεδίου «Προμηθέας», που καταρτίστηκε για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η άσκηση διεξήχθη στο Υπουργείο Εσωτερικών, την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018, μεταξύ των ωρών 09:00 και 13:00. Στην άσκηση προσήλθαν, για παρακολούθηση, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου. Σε αντίσκηνα λειτούργησε τόσο η Επιχειρησιακή Ομάδα του ΥΠΕΣ όσο και το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων (ΚΕΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λευκωσίας.

Στο ΚΕΕ παρευρίσκοντο ο Έπαρχος, εκπρόσωποι των 10 Δήμων της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας και τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο: Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, Τμήμα Μετεωρολογίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ΗΜΥ, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ΑΗΚ κτλ.

Για τους σκοπούς της άσκησης στήθηκαν στην περίμετρο του ΥΠΕΣ, αντίσκηνα εξοπλισμένα με ασυρμάτους του δικτύου της Πολιτικής Άμυνας, δορυφορική επικοινωνία και οθόνες για λήψη εικόνων σε πραγματικό χρόνο.

Το σενάριο προνοούσε ότι έπληξε τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, του οποίου οι καταιγιδοφόρες νεφώσεις απέδωσαν βροχόπτωση 185 χιλιοστών σε διάστημα 2 ωρών και ανέμους που έφτασαν μέχρι 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το βαρομετρικό είχε κατεύθυνση ΝΔ, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε ΒΔ. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε αριθμός αστικών πλημμυρών ενώ υπερχείλισαν και οι ακόλουθοι ποταμοί: Στην Λευκωσία οι Πεδιαίος, Γυαλιάς, Κλήμος και Καλόγερος. Στην Λεμεσό οι Γερμασόγειας, Βαθιάς και Γαρύλλης. Στη Λάρνακα οι Αρχάγγελος-Καμμίτσης και Καμάρων. Ισχύουν οι πλημμυρικοί χάρτες με περίοδο επαναφοράς 100 χρόνια.

Εκτίμηση των ζημιών, κατά τόπους, έγινε με πτητικά μέσα καθώς και με drones της Πολιτικής Άμυνας. Γενική εποπτεία εξασφαλίστηκε από υψηλής ευκρίνειας χάρτες από το σύστημα Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εξασφαλίστηκε μέσω του CECIS.
EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

National Risk Assessment

Exercise Unified Response

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ