Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Ενεργοποίηση του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας «Πουρνάρα» - 15/11/2017 14:20:23


Η Πολιτική Άμυνα ενεργοποίησε εκ νέου τον Χώρο Προσωρινής φιλοξενίας «Πουρνάρα», στον οποίο υποδέχθηκε τις 3 Νοεμβρίου 2017, 173 Σύριους, μεταξύ τους 59 παιδιά και 35 γυναίκες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στον Πύργο. Οι άτυποι μετανάστες παρέμειναν στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας στον οποίο μετέβησαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών και, με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την υποβολή, από αυτούς, αίτησης ασύλου από την Κυπριακή Δημοκρατία, οι μετανάστες αποχώρησαν στις 9 Νοεμβρίου 2017.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ