Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση χειριστών ανιχνευτικών σκύλων της Πολιτικής Άμυνας και της ΕΜΑΚ - 12/11/2018 12:11:43 PM


Στο πλαίσιο συνεργασίας της Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου με τoν αντίστοιχο Οργανισμό Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας, θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο την περίοδο από 10-25 Νοεμβρίου 2018 δύο καταξιωμένοι, Γάλλοι εκπαιδευτές ανιχνευτικών σκύλων, με τα έμπειρα ανιχνευτικά σκυλιά τους.

Σκοπός της επίσκεψής τους είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης των ανιχνευτικών σκύλων για τον εντοπισμό παγιδευμένων ή ελλειπόντων ατόμων, σε συνεργασία πάντοτε με τον χειριστή τους. Το πρόγραμμα συμπληρώνει την εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2017, όπου συμμετείχαν τόσο εθελοντές χειριστές σκύλων της Πολιτικής Άμυνας, όσο και μέλη της ΕΜΑΚ.

EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

National Risk Assessment

Exercise Unified Response

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ