Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Υπογράφηκε Συμβόλαιο για υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου Έργου Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ. στο πλαίσιο της δράσης «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας» - 15/07/2019 01:32:43 PM


Υπογράφηκε την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, στα γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, συμβόλαιο για το συγχρηματοδοτούμενο έργο Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ, ύψους €2.388.000,00, χρονικής διάρκειας 8 μηνών. Η υπογραφή έγινε μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων έργων και της εταιρίας A.Aristotelous Construction LTD παρουσία εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ ως Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Interreg V-A, Ελλάδα Κύπρος της ΕΕ και της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ως Υπεύθυνης Αρχής του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ, που θα συγχρηματοδοτήσουν από κοινού το έργο σε ποσοστό 50% έκαστος.

Το Έργο Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ. αναμένεται ότι θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση της ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζει. Το έργο προβλέπει την υλοποίηση βελτιωτικών έργων στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας Ατόμων που Χρήζουν Προστασίας «ΧΠΦ Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, αυξάνοντας τη δυναμικότητα του χώρου και προσφέροντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης στα άτομα που χρήζουν προστασίας κατά τις πρώτες μέρες παραμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ