Πολιτική Άμυνα


Η Πολιτική Άμυνα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - CERIDES Center of Excellence, ενημερώνει ότι ετοίμασε την πρώτη Μελέτη Αξιολόγησης Κινδύνου για την προσβολή από χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά, πυρηνικά και εκρηκτικά υλικά. Η μελέτη είναι τμήμα της συνολικής Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων, την οποία ετοιμάζει η Πολιτική Άμυνα ως αρμόδια αρχή για την πολιτική προστασία στην Κύπρο, με βάση Οδηγία της ΕΕ και επικαιροποιείται κάθε τρία χρόνια.

Η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη υποβάλει στην ΕΕ δύο εκθέσεις Αξιολόγησης Κινδύνων. Η μια υποβλήθηκε το 2015 σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και αφορούσε στους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση του 2018 αφορούσε σε διακριτούς φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους και έγινε σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν για τις αξιολογήσεις κινδύνου από την ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας.Share