Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Άσκηση επί χάρτου μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “DECATASTROPHIZE” - 04/12/2017


Διεξήχθη σήμερα (4/12/2017) στο ξενοδοχείο Aloe στην Πάφο, μεγάλη άσκηση επί χάρτου για δοκιμή της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης καταστροφών του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος DECATASTROPHIZE.

Την άσκηση αυτή, θα ακολουθήσει αύριο (5/12/2017), ημερίδα και εργαστήρι πάνω στο αντικείμενο του προγράμματος.

Το έργο αυτό ασχολείται με τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση, προετοιμασία και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η χρήση της πλατφόρμας αυτής διευκολύνει την λήψη ορθών αποφάσεων εκ μέρους των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων που συμμετέχουν στην διαχείριση καταστροφών και οι οποίοι υποχρεούνται να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις υπό την πίεση του χρόνου.

Στο έργο συμμετέχουν οι πιο κάτω εταίροι:

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Συντονιστής), Δύναμη Πολιτικής Άμυνας – Υπουργείο εσωτερικών Κύπρου, Ατλαντίς συμβουλευτική Κύπρου, Τμήμα γεωλογικής επισκόπησης της Γαλλίας - Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Ελλάδος (FORTH), Πολυτεχνείο Κρήτης, Geoview Systems Ltd (Ουγγαρία), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, Έρευνας - European Research Institute (Ιταλία), Geosolutions (Ιταλία), University of Alcalá (Ισπανία)

Ο προϋπολογισμός του DECATASTROPHIZE ανέρχεται στις 875,000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά 25% από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους.
EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ