Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΗ Πολιτική Άμυνα έχει καταρτίσει, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, προσχέδιο Στρατηγικής για Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η στρατηγική αυτή θα καθορίσει τα επιμέρους Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου και Καταστροφών, τα οποία υπάρχουν μεν αλλά βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Οι απόψεις άλλων Υπουργείων/Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών καθώς και του κοινού είναι μέρος της διαδικασίας κατάληξης στην Στρατηγική η οποία θα καταλήξει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το κείμενο του προσχεδίου Στρατηγικής διατίθεται στα ελληνικά και τα αγγλικά. Επίσης, ένα τυποποιημένο έντυπο (ΑΠΟΨΕΙΣ), στο οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/εμπλεκόμενοι να καταγράψουν τις απόψεις ή και εισηγήσεις τους. Αναμένουμε σχόλια, εισηγήσεις και παρατηρήσεις.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΠΟΨΕΙΣ.doc


EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ