Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Συνδέσεις


BeSafeNet - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ευαισθητοποίηση των καταστροφών με τη χρήση του Διαδικτύου.

EUTAC - European Technical Assistance Cooperation

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 - Ταινία σχετικά με τη χρήση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112.

Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων

QuestCity - Ευρωπαϊκή διαδικτυακή κοινότητα & κοινωνικό παιχνίδι εκμάθησης των νέων (ηλικίας 12-16) για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης και καταστροφών για τη βελτίωση της αυτοβοήθειας τραυματίσμένων ατόμων.

QuestCity (Facebook) - Επίσημη σελίδα του QuestCity στο Facebook

Τμήμα Δασών

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

Ευρωπαϊκoς Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Συμβούλιο της Ευρώπης

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Άμυνας

Σημαντικοί Κίνδυνοι (Major Hazards)

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Έλληνες Διασώστες

Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης

Γενική Γραμμάτεια Πολιτικής Προστασίας


No documents foundEUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ