ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διοικητής


Ο τέως Διοικητής της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, κ. Ανδρέας Φραντζής,
αποχώρησε με πρόωρη αφυπηρετική άδεια στις 5 Δεκεμβρίου 2019.
Καθήκοντα Αναπληρωτή Διοικητή θα εκτελούν οι ακόλουθοι
Ανώτεροι Λειτουργοί:

1. Κυριάκος Χατζηγεωργίου: Από 20 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 19 Μαρτίου 2020.

2. Νικόλας Πάρης: Από 20 Μαρτίου 2020 μέχρι 19 Ιουνίου 2020.

_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Πολιτική Άμυνα