Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Αποστολή

Κύρια αποστολή της Δύναμης είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών, το μέγεθος των οποίων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή και την ευημερία των πολιτών ή εκτεταμένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της Δημοκρατίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν σειρά ενεργειών για πρόληψη, προπαρασκευή, ανταπόκριση, σχεδίαση, εκπαίδευση ή και περιορισμό των επιπτώσεων των συμφορών. Επιπρόσθετα, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας έχει την ευθύνη της προστασίας των πολιτών σε περιόδους εχθροπραξιών.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ